"הרשויות מזניחות את הטיפול בליקויי בטיחות בתעופה האזרחית"

כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שהוגש בעקבות הורדת דירוג בטיחות התעופה ע"י מינהל התעופה האמריקני ■ בליקויים: חוסר במשאבים כספיים ואי-פיתוח תשתיות תעופה

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, קובע בחוות-דעת בנושא בטיחות התעופה האזרחית המתפרסמת היום (ב') כי תחום התעופה האזרחית בישראל הוזנח שנים רבות, וכי רק בשנה וחצי האחרונות הוקצו לו משאבים כספיים נאותים.

המבקר הכין את חוות-הדעת על-פי בקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, עקב שורה של אירועים ששיאם החלטת מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (ה-FAA) להוריד את דירוג בטיחות התעופה של ישראל.

ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקה שנעשתה על-ידי ה-FAA, שבה נמצא כי רשות התעופה האזרחית (רת"א) אינה ממלאת אחר הדרישות הבינלאומיות לבטיחות תעופה. המשמעות היא, בין היתר, הגבלת פעילותן של חברות התעופה הישראליות בטיסות לארה"ב וממנה, ופיקוח קפדני יותר על מטוסיהן בשדות התעופה בארה"ב.

לדעת המבקר, כל עוד הגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר לא יביאו לשיפור תפקודה של רת"א - ה-FAA ימשיך להגביל את פעילותן של חברות התעופה הישראליות.

המלצות ועדת לפידות

באוגוסט 2007 הגישה ועדת לפידות, ועדה ציבורית לבדיקת בטיחות התעופה שבחנה את תחום התעופה בישראל לעומת הדרישות הבינלאומיות, חוות-דעת שמצאה כי "מצב בטיחות התעופה בישראל קשה וימשיך להידרדר, אם לא תינקטנה פעולות נמרצות".

ועדת לפידות הגישה 75 המלצות לתיקון הליקויים שמצאה. הביקורת המתפרסמת היום העלתה כי 15 מתוכן טרם יושמו, 31 יושמו חלקית, או שיישומן טרם הושלם אף שעברו יותר משנתיים ממועד פרסומן.

חלק עיקרי מהדרישות נוגע לעדכון חוק הטיס, הכולל תקנות הקשורות לרישיון כלי טיס, פיקוח אווירי וכו'. חוק הטיס התקף כיום הוא חוק מנדטורי שלא מתיישר עם החוקים הקיימים בשאר העולם, כנדרש. המבקר מצא כי בעקבות הורדת דירוג בטיחות התעופה של ישראל, החלו רת"א ומשרד התחבורה לפעול לזירוז הליכי החקיקה בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר.

עוד דרישה שמעלה המבקר נוגעת לליקויי בטיחות. בדו"ח מצוין כי ב-2005-2009 נרשמה עלייה באירועי בטיחות חמורים של כמעט תאונות בין מטוסי נוסעים. לדעת המבקר, ההזנחה מתבטאת בחקיקה מיושנת, בחוסר בהקצאת משאבים כספיים ובאי-פיתוח תשתיות תעופה.

כמו כן, המבקר מותח ביקורת על כך שלמרות ליקויי הבטיחות שצוינו בדו"חות הביקורת של ועדות וגורמים מקצועיים בארץ ובחו"ל, לא פעלו משרדי הממשלה הנוגעים בדבר כנדרש לשיפור בטיחות התעופה בישראל. "הדבר חמור בעינינו בפרט, כי חיי נוסעים בתעופה האזרחית עלולים להיות בסכנה".

עוד קובע המבקר כי כבר בדו"ח לפידות נקבע כי בגלל מבנה המסלולים, מגבלות ביטחון ואחרות ומרחב טיסה מוגבל, יש קושי לתפעל את נתב"ג בבטיחות וביעילות הנדרשות. כדי לפתור את הבעיה החליטה רש"ת להאריך אחד מהמסלולים ולהקים מגדל פיקוח חדש. מה שאמור להיות מושלם עד סוף 2013.

המבקר מייחד פרק לפיקוח והבקרה על התעבורה האווירית, שם נמצא כי צפיפות המרחב האווירי בנתב"ג וריבוי אילוצים ומגבלות בסביבתו מקשים על פקחי הטיסה לנהל כראוי את ההמראות והנחיתות ואת התעבורה האווירית.

בתגובה השיבה רש"ת כי ב-2008-2009 הוכשרו 38 פקחי טיסה חדשים; יש כיום תוכניות הדרכה וריענון סדירות; ובחינה תקופתית של רמתם המקצועית של הפקחים נמצאת בהכנה.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "מיד עם קבלת הדו"ח הורה מנכ"ל משרד התחבורה, יעקב גנות, לקיים הליך יסודי ומעמיק לטיפול בכל הממצאים שהתגלו בביקורת. משרד התחבורה יפיק את כל הלקחים הנדרשים, וכבר החל בתיקון מיידי של כל הליקויים שצוינו בדו"ח. מנכ"ל משרד התחבורה מקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים ואופן הטיפול בהם על-ידי כל הגורמים המבוקרים".

צרו איתנו קשר *5988