"לחקור את התערבות דן מרגלית במכרז להגשת 'ערב חדש'"

בהנהלת הטלוויזיה החינוכית ובמשרד האוצר התלוננו בפני נציבות שירות המדינה ומבקר המדינה כי קיים חשד שגורמים בחינוכית הדליפו לדן מרגלית פרטים מהמכרז

הטלוויזיה החינוכית מבקשת מנציבות שירות המדינה לחקור האם דן מרגלית התערב לכאורה בהליך המכרז לבחירתו כמנחה "ערב חדש".

ל"גלובס" נודע כי בהנהלת התחנה ובמשרד האוצר עלה חשד כי גורמים בחינוכית הדליפו התנהלות פנימית סביב המכרז לעיתונאי דן מרגלית, אשר השתתף בו. בד-בבד, משרד האוצר התלונן בנוגע לעניין במשרד מבקר המדינה. נודע כי לאור הדברים הליך המכרז נעצר - והחינוכית תחל בהליך חדש, פומבי יותר.

ביום ב' השבוע, 13 בספטמבר, אמור היה להתקיים מכרז לבחירת אחד המגישים לתוכנית הוותיקה. למכרז ניגשו שניים - דן מרגלית והמגישה מירב מיכאלי.

באותו היום הגיע אל משרדי החינוכית מכתב מהסגן הבכיר לחשב הכללי, יאיר טל, ובו העלה השגות על אופן ניהול המכרז. במכתבו קבל טל על כך שהיתה פנייה רק למספר מצומצם של סוכני מגישים בשוק שיציעו את מיוצגיהם, ועל הצבת קריטריונים גבוהים מדי לתפקיד.

"קיימים מנחים של תוכניות ראיונות או אקטואליה דומות, כולל בטלוויזיה החינוכית ואף בתוכנית 'ערב חדש' עצמה, אשר לא נדרשו להיקף הניסיון האמור", כתב טל. המכתב הביא לעצירת הליך המכרז.

"התערבות בוטה"

למרות שהמכתב היה מכתב פנימי בין האוצר לחינוכית, כעבור שעות בודדות בלבד הגיע אל האוצר, כמו גם אל משרדי החינוכית, מכתב מטעם עורך דינו של מרגלית, אמנון זכרוני. בין היתר כתב זכרוני כי הדרישה להבהרות מהאוצר "אינה כדין", וכי "עיתוי העברת המכתב, כשלעצמו, מעורר חשד כבד כי המכתב נשלח שלא בתום-לב", מתוך מטרה לפגוע בסיכויי מרגלית לזכות. זכרוני גם גילה במכתבו בקיאות באשר להליך המכרז ולמועד שליחת המכתב של האוצר - 15:00 בדיוק.

בעקבות דליפתה המיידית של התכתבותו עם החינוכית, דרש טל את פסילת הליך המכרז. סגן החשב כתב לזכרוני במכתב תקיף כי "אנו רואים בחומרה רבה את העברת מכתבי, אשר מוען אל הטלוויזיה החינוכית. מכתבכם כשלעצמו, יש בו כדי להעיד לכאורה על מעורבות בלתי תקינה. פנייה זו על כל האמור בה עשויה להצביע על קיומו של קשר בלתי תקין בין מרשך (מרגלית - ל.א) ובין מי מחברי ועדת המכרזים או נציגיה, באופן העשוי להצדיק שקילה מחדש של כל ההליך, וייתכן שאף את ביטולו". מכתב דומה נשלח למנכ"ל החינוכית, יפה ויגודסקי.

מטעם החינוכית יצאו באותו זמן שני מכתבים - האחד לזכרוני והאחר לנציבות שירות המדינה. במכתב לזכרוני נכתב: "הננו רואים במכתב התערבות בוטה בהליך שבחרה הטלוויזיה החינוכית לצורך בחירת מנחה לתוכנית 'ערב חדש'". טל ביקש מזכרוני להנחות את דן מרגלית "לנהוג איפוק ככל הנדרש עד לקבלת החלטה על-פי דין".

ויגודסקי הודיעה לטל כי "החלטנו לפנות לגורמים המוסמכים בנציבות שירות המדינה, על מנת שיחקרו ויגלו את האחראי להעברת תוכן פנייתך לעו"ד זכרוני, אשר גרמה לפגיעה בהליך המכרז".

"הכול תירוצים"

זה יותר משבועיים שמרגלית אינו מגיש את "ערב חדש", לאחר שב-31 באוגוסט הסתיים חוזהו. עם סיום החוזה ופנייה מטעם החינוכית לאוצר לבחון את המשך העסקתו, הביעו באוצר מורת-רוח מאופן העסקתו עד כה, ודרשו אחת מן השתיים - הוצאת התפקיד למכרז, או לחילופין הכרה בו כ"ספק יחיד".

בחינוכית החליטו לצאת למכרז, ומנכ"ל החינוכית פנתה למספר סוכנים, ובהם שי נשר, בועז בן-ציון ומאיר קוטלר - שיציגו מועמדיהם. בן-ציון הגיש את מיכאלי לתפקיד. במכרז המקצועי השתתפו במאי החינוכית, מנהלת התוכניות ומנהל האקטואליה; כולם עובדים זה שנים עם מרגלית. ויגודסקי עצמה לא השתתפה במכרז.

הבחירה של ויגודסקי ביציאה להליך מכרז לא היתה מקרית. לאחר שנים של הגשת התוכנית הוותיקה, בחודשים האחרונים חל פיחות הדרגתי במעמדו של מרגלית בתוכנית. נוספו לו מנחים שותפים, והשתתפותו בתוכנית הורדה לפעמיים עד 3 בשבוע. כמו כן, הארכת החוזים שלו היתה בכל פעם לחצי שנה בלבד. בה בעת שבדרג המקצועי בחינוכית ראו במרגלית נכס, בהנהלה רוו פחות ופחות נחת ממהלכיו המקצועיים ומדימויו הציבורי.

מהטלוויזיה החינוכית נמסר בתגובה: "כמו כל התקשרות שהיא מבצעת, גם מול מר דן מרגלית פעלה הטלוויזיה החינוכית בעבר ובעתיד על-פי סדרי מינהל תקינים, ובכפוף להנחיות המינהליות של החשכ"ל".

עו"ד זכרוני מסר ל"גלובס" בתגובה: "אני חושב שמכתב האוצר, המעלה דרישה להפסקת המכרז שהגיע לחינוכית אחרי שהחל תהליך המכרז, הוא שמתערב בהליך המכרז. מלכתחילה המכרז אינו מחויב על-פי החוק. לא שמעתי על אף כלי תקשורת שמגייס את מנחיו בהליכי מכרז. היה ברור שהדרישה כולה (של האוצר - ל.א) מכוונת רק נגד דן מרגלית. אם כבר מדובר בהתערבות בהליך המכרז - זו התערבות הפוכה של האוצר, ולא שלנו".

מרגלית מסר בתגובה: "לא הדליפו לי כלום, לא ראיתי שום מכתב עד רגע זה. זה הכול תירוצים של החשב הכללי כדי לבודד אותי מכל המנחים האחרים בטלוויזיה החינוכית".

צרו איתנו קשר *5988