הנה זה בא: בנק הפועלים יחלק דיבידנד של מיליארד שקל

היקף הדיבידנדים הצפוי במערכת הבנקאית בגין שנת 2010 - כ-3 מיליארד שקל

בנק הפועלים חוזר לחלק דיבידנד. באפריל 2011 יפנה הפועלים לבנק ישראל, כדי לקבל אישור מיוחד לחלוקת דיבידנד. הדיבידנד הצפוי - בתנאי שרווחי הבנק במחצית השנייה של 2010 יהיו דומים לאלו של המחצית הראשונה - יגיע לכמיליארד שקל. הדיבידנד יחולק בגין רווחי 2010. כך עולה מדברים שאמר יו"ר הבנק, יאיר סרוסי, בראיון ל"גלובס".

"מדיניות הבנק לחלק 50% מהרווח לא השתנתה, אולם מאחר שהבנק הפסיד בשנת 2008 עלינו לפנות לקבל אישור מבנק ישראל. נמתין לראות את תוצאות שנת 2010. בהנחה שהבנק יוכיח שהרווחיות שלו יציבה ויסיים בתוצאות טובות, יש לשער שנפנה לבנק ישראל לבקש חלוקת דיבידנד", אמר יו"ר הפועלים.

בנק הפועלים הפסיד ב-2008, ולכן על פי תקנות בנק ישראל נאסר עליו לחלק דיבידנד במשך שלוש שנים - כלומר עד 2012, אלא באישור מיוחד של המפקח על הבנקים. בד בבד הגדיר המפקח, רוני חזקיהו, כי רף הלימות ההון הראשוני ליבה המינימלי הנדרש הוא 7.5%, וכי בנק רשאי לחלק דיבידנד אם הלימות ההון שלו גבוהה מכך. פועלים סיים את המחצית הראשונה של 2010 ברווח של 975 מיליון שקל.

מאינדיקציות המגיעות מהבנק עולה כי אם לא יקרה אירוע בלתי-צפוי, יסתכם הרווח השנתי ב-2 מיליארד שקל בקירוב. הואיל והלימות ההון ליבה של בנק הפועלים עמדה בסוף הרבעון השני על 7.9%, יכול הבנק לחלק דיבידנד בסך מיליארד שקל - ועדיין לעמוד בהלימות ההון הנדרשת, וזאת בלי להביא בחשבון עוד שני רבעונים של רווחיות.

לאחר האישור שניתן מבנק ישראל חזרו הבנקים באחרונה לחלק דיבידנד, כל אחד בהתאם למדיניותו ולהלימות ההון שלו. סך הדיבידנדים שחולקו הוא 1.5 מיליארד שקל, ועד סוף השנה אמורים הדיבידנדים להגיע לכ-3 מיליארד שקל. בנק לאומי חילק 500 מיליון שקל, וצפוי לחלק סכום דומה בתחילת 2011; מזרחי טפחות חילק 200 מיליון שקל, ולא מן הנמנע כי יחלק בהמשך עוד 100 מיליון שקל; הבינלאומי חילק 800 מיליון שקל כחלק מההסכם ההפרדות מבנק דיסקונט. דיסקונט עצמו אינו צפוי לחלק דיבידנד, משום שאינו עומד בדרישות ההון.

22
 22

צרו איתנו קשר *5988