מבקר המדינה על מצב הגשרים: תחזוקה לקויה מסכנת חיי אדם

דו"ח מבקר המדינה קובע שהתנהלות העיריות בתחזוקת גשרים, במיוחד בחיפה ות"א, מסכנת חיי אדם ■ "אין רשות מפקחת, אין קוד בנייה ואין תחזוקה נאותה של גשרים"

מאז אסון המכביה חלפו 13 שנה, ונדמה שמצב תחזוקת הגשרים במדינה עדיין בכי רע. לפי דו"ח מבקר המדינה, אין רשות אחת המרכזת את הפיקוח על הגשרים; משרדי התחבורה, השיכון, התשתיות והתמ"ת לא הכינו תוכנית כלשהי המסדירה את תחזוקתם ולא נעשתה כל פנייה למכון התקנים לצורך הכנת תקן מתאים. לפיכך, מע"צ, האחראית על בניית הגשרים בכבישים בין-עירוניים, פעלה "ללא ליווי מקצועי ממשרד ממשלתי, ומיותר לציין כי ההנחיות שהכינה לא אושרו בידי אף משרד ממשלתי".

המבקר מוסיף כי הרשויות המקומיות לא הונחו על ידי משרדי הממשלה כיצד לטפל בגשרים שבתחומן, לא יזמו עבודות תחזוקה בהם, ולרוב הסתפקו ב"תחזוקת שבר", כלומר טיפול מגיב ולא מתוכנן במפגעים. הממשלה הטילה על משרד השיכון כבר ב-2006 לגבש קוד בנייה שירכז את כל ההוראות בתחום, אך קוד כזה טרם פורסם.

עוד טוען הדו"ח כי הרשויות המקומיות מחזיקות במאגר נתונים חלקי ולא עדכני על הגשרים שבתחומן, במקרה הטוב, למשל בעיריית תל אביב. בעיריות חיפה ורמת גן, היה חסר אפילו מידע בסיסי כמו מספר הגשרים המדויק הנמצא בתחומן. לפיכך, עולה החשש כי גשרים שאין עליהם מידע אינם תקינים ואינם מתוחזקים כלל.

הדו"ח קובע כי שתי העיריות "כשלו בשמירה על ביטחון המשתמשים בגשרים", וזאת בין השאר משום שלא הקפידו לבצע תחזוקה מונעת. ברמת גן התקיים סקר הנדסי יזום רק בשלהי 2009, ובחיפה העירייה "לא עשתה במשך כשני עשורים סקר מקיף על הגשרים שבאחריותה, גם לאחר שגורמים בעירייה העלו את הצורך בדבר, והיא הסתפקה במידע שהתקבל באקראי".

"הגשרים בטיפול"

עיריית רמת גן מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2009 כי סקר מצב הגשרים יושלם עד יוני 2010 וכי העירייה השלימה באפריל אשתקד רשימה עדכנית של מצאי הגשרים שבתחומה באמצעות משרד מהנדסים, בתהליך שהחל טרם ביקורת המדינה.

עיריית תל אביב יפו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 2010 (לאחר מועד סיום הביקורת) כי היא השלימה את עדכון רשימת מצאי הגשרים, וכי היא ממשיכה בתהליך להשלמת הנתונים על הגשרים, בכלל זה נתונים הנדסיים. עוד מסרה כי משנת 2009 נשמר פירוט עבודות התחזוקה בכל גשר במערכת ניהול הגשרים הממוחשבת שהיא מפתחת. שיקום גשר ווקוף יבוצע בשנת 2010 ויכלול טיפול בכלל האלמנטים בו. משנת 2008 כל הגשרים שבאחריות החברות העירוניות ויזמים פרטיים נסקרים אחת לשנה, וכי דיווח בגין הסקירה מוצג לאגף דרכים ומאור.

עיריית חיפה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 2010 כי מנכ"ל העירייה הנחה להקים צוות מקצועי בראשות מהנדס העיר, והוא בחן את ממצאי הביקורת לצורך טיפול מידי בליקויים. עוד מסרה העירייה כי על פי דיווח מהנדס העיר גובשה תוכנית מפורטת לטיפול בליקויים שהועלו ונקבעו לוחות זמנים לשם כך. עוד מסרה כי מתקני הפרסום שעל גשר דדו הוסרו ביוני וכי העירייה הזמינה בדיקה וחוות דעת ממהנדס מבנים. ביוני גם הודיעה העירייה למשרד מבקר המדינה כי העבודות בגשר צ'רניאבסקי הסתיימו באפריל 2010, וכי בוצעו בגשר עבודות חיזוק קונסטרוקטיבי, עבודות שיקום בטון והתאמת המעקות לתקנים.

גשר דדו, חיפה

הדו"ח קובע: בעירייה ידעו על הליקויים במקום במשך שנה אך לא פעלו לתיקונם

גשר צ'רניאבסקי, חיפה

הדו"ח קובע: העירייה נקטה סחבת מתמשכת בטיפול בגשר. נכון למועד סיום הביקורת (אוגוסט 2009) טרם החלו בו עבודות התיקון

גשר ווקוף, תל אביב

הדו"ח קובע: הטיפול בגשר התעכב במשך ארבע שנים

גשר עזריאלי וגשר גני התערוכה, ת"א

הדו"ח קובע: העירייה לא הסדירה את תחזוקת הגשרים ולא דרשה לקבל אישור על תקינותם

צרו איתנו קשר *5988