מניית היום: מזנקת ב-20% בעקבות עדכון הסכם בתחום הנפט

ספן פרסמה עדכון להסכם הקודם עם הירשברג, לפיו יבוטל התנאי המתלה בהסכם שמצריך אישור הממונה על נכסי הנפט במשרד התשתיות

התפתחויות חדשות בחברת ספן מזניקות את המניה במחזור ענק במהלך המסחר בבורסה.

לפני כחודש ספן הודיעה על רכישת 10% מהזכויות ברישיון חיפוש הנפט היבשתי "שרית" שבסמוך לאשדוד מידי משה הירשברג, בתמורה ל-1.67 מיליון שקל. בעקבות ההודעה זינקו מניות החברה במאות אחוזים. ואולם, זמן קצר לאחר מכן החגיגה הסתיימה במפח נפש גדול לבעלי המניות, כשמשרד התשתיות החליט לעצור את השוק המתפתח במהירות של מכירת זכויות בין השותפויות השונות.

כעת מפרסמת ספן עדכון להסכם הקודם, לפיו יבוטל התנאי המתלה בהסכם בינה ולבין הרשברג לפיו נדרש אישור הממונה על נכסי הנפט במשרד התשתיות, וגם במידה והממונה לא יאשר את העברת הזכויות שותפות לפידות התחייבה להעביר את כל טובות ההנאה שיצמחו כתוצאה מהחזקה של 10% ברשיון.

עם זאת, החברה מדגישה בהודעה לבורסה כי "ייתכן ולא יינתן אישור הממונה גם למתווה החדש וזאת, על אף הסכמות הצדדים. במקרה זה תפעל החברה על פי הנחיות שיתקבלו מהממונה בכפוף להוראות כל דין ובכפוף למאמצים סבירים שתבצע החברה כדי להוציא את העסקה אל הפועל".

עוד מוסכם כי במקרה של תגלית נפט (כהגדרת המונח בחוק הנפט) בקידוח המתבצע מכוח הרישיון יפעלו הצדדים במשותף, לרבות פניה לממונה, למימוש הוראותיו המקוריות של ההסכם ולהעברת 10% מהרישיון להרשברג.

במסגרת תוספת ההסכם הוסכם כי התמורה שתשולם ללפידות חלץ תעמוד על החזר הוצאות בהיקף של כ-200 אלף דולר וכן השתתפות בחלק היחסי בגין מלוא ההוצאות שהוצאו בגין קידוח אשדוד A3 עד מועד חתימת התוספת להסכם בהתאם לדרישות תשלום שנשלחו לכל השותפים.

ספן, בעבר חברה תעשייתית בתחום הפורמייקה, היא כיום שלד בורסאי שנמצא בשליטת אהרון כהן, מבעלי השליטה ב"פאי פיננסים". כן שותפים לו בחברה מורן שטרנליב, המנכ"ל; ויונתן קיי, שותפו של כהן להקמת חברת המסחר בניירות ערך "פאי פיננסים". ‏‏

צרו איתנו קשר *5988