חוזרים למפה: ההכנסות מתיירות עלו באוגוסט ב-17.8%

דו"ח יצוא השירותים של הלמ"ס מצביע על עלייה של 13.9% ביחס לשנה שעברה בהכנסות מתיירים זרים ■ הייצור התעשייתי רשם זינוק של 7% בין החודשים יוני ואוגוסט

הרגיעה היחסית במצב הביטחוני והתרחבות התחרות בענף התעופה עושים את שלהם: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתחום יצוא השירותים שפורסמו היום מצביעים על עליה משמעותית של 17.8% בהכנסות מתיירות נכנסת בחודש אוגוסט האחרון לעומת חודש אוגוסט 2009.

ההכנסות נטו מתיירים זרים, לא כולל דמי הנסיעה וללא ניכוי עונתיות, הסתכמו ב-435 מיליון דולר - 13.9% יותר מההכנסות בחודש המקביל אתשקד.

סךך יצוא השירותים על ב-8.6% בחודש האמור, לאחר ניכוי עונתיות, לעומת החודש הקודם כשהוא מסתכם ב-2 מיליארד דולר. בולט גם מגזר שירותי התחבורה שעלה בלא פחות מ-34.5% בחודש אוגוסט האחרון ביחס לשנה שעברה.

עליה מהותית נרשמה גם בתחום היצור התעשייתיעם זינוק של 7% (עפ"י נתוני מגמה) בהיקף הייצור התעשייתי בחודשים יוני עד אוגוסט. ללא ענפי הטכנולוגיה העילית, נרשמה על פי נתוני להמ"ס עליה של 4.4%

צרו איתנו קשר *5988