דיסקונט שוקל למכור 15% מכאל לפי שווי של 2.5-3 מיליארד ש'

המועמדים לרכישה הם גופים מוסדיים, שכל אחד מהם ירכוש פחות מ-5% מהחברה ■ המכירה מהווה חלק ממהלך שיפור הלימות ההון של הבנק

במסגרת שיפור הלימות ההון של הבנק וכתחליף להנפקת כאל שנדחתה למועד לא ידוע, שוקלים בבנק דיסקונט את האפשרות למכור שיעור של עד 15% מכאל למספר גופים מוסדיים כמו קרנות פנסיה או חברות ביטוח. מאחר שכל אחד מהגופים הללו אמור להחזיק שיעור הנמוך מ-5% ממניות כאל, לא נדרש למהלך כזה אישור מצד המפקח על הבנקים, ולא צפויה התנגדות רשות ההגבלים העסקיים.

כאל נמצאת בבעלות משותפת של דיסקונט (71.8%) והבנק הבינלאומי (28.2%), ועל פי הערכות, מכירה תתבצע לפי שווי של 2.5-3 מיליארד שקל. מאחר שהחברה רשומה בספרי דיסקונט לפי שווי הנמוך ממיליארד שקל צפוי הבנק לרשום רווח הון של מעל 100 מיליון שקל במכירת נתח מהחברה.

מדיסקונט סירבו להתייחס לתרחיש מסוג זה ומסרו בתגובה כי: "בבנק בוחנים באופן שוטף מהלכים לשיפור מיצובו התחרותי וחיזוק בסיס ההון. כשיהיה מקום לדווח נעשה זאת כנדרש". יו"ר דיסקונט הוא יוסי בכר.

גופים פנסיוניים רבים שוקלים לאחרונה, כחלק ממדיניות ההשקעות, כניסה להשקעות ריאליות דרך החזקת מניות (אקוויטי). הכוונה היא להשקעה פיננסית בלבד, ללא מעורבות בניהול החברה הנרכשת. כך, למשל, שוקלות כעת חברת הביטוח כלל ביטוח, מגדל וקרנות הפנסיה "עמיתים" לרכוש 7% (כל אחת) ממניות תנובה; פסגות רכשה 5% מאלקטרה צריכה; ו"עמיתים" נמצאת במו"מ לרכישת 7% מאלקטרה. כמו כן, לפני שנה רכשו מגדל ואקסלנס נתח קטן מפרטנר.

בעולם, יצוין, מדובר בנורמה מקובלת כאשר קרנות פנסיה כמו אלו של עובדי מדינת קליפורניה (קלפרס) ועובדי מדינת ניו יורק, הן מהמשקיעים הגדולים ביותר בחברות ציבוריות.

מבחינת הגופים המוסדיים כאל מהווה השקעה אטרקטיבית. למרות המשבר שפקד אותה בשנה האחרונה, חברת כרטיסי האשראי נותרה חברה חזקה המצליחה לייצר רווח של כ-200 מיליון שקל בשנה מתוך הון עצמי בסך 1.2 מיליארד שקל. על פי הערכות, במסגרת כניסת גופים נוספים לכאל יקבע דיסקונט מדיניות דיבידנד, שתאפשר לגופים אלו לרשום הכנסות קבועות מהחזקתן בכאל, שהיא נכס לא סחיר.

ארכה של שנה מבנק ישראל

דיסקונט טרם קיים שיחות בעניין עם שותפו לשליטה בכאל, הבנק הבינלאומי, לגבי הצטרפותו למהלך כזה. בכל מקרה, גם אם בבינלאומי ישתפו פעולה, יוכל הבנק לרדת בהחזקותיו רק עד לשיעור בו הוא יוכל להמשיך ולרשום את החזקותיו בכאל לפי שוויין המאזני.

בנק דיסקונט תכנן לפני שנה להנפיק לציבור 20% ממניות כאל לפי שווי חברה של 3 מיליארד שקל. אך ההנפקה שתוכננה לאפריל 2010 נדחתה לאחר רצף שערוריות וכשלים בכאל. בעקבות זאת, הוחלפו מנכ"ל החברה, בועז צ'צ'יק, ומרבית הצוות הניהולי הבכיר. לתפקיד המנכ"ל מונה ישראל דוד.

הלימות הון הליבה של דיסקונט עמדה בסוף הרבעון השני על 7.17% כשהיעד הנדרש על ידי בנק ישראל לסוף 2010 הוא 7.5%. לאחר שיציג דיסקונט לבנק ישראל תוכנית סדורה להגדלת ההון, הוא צפוי לקבל ארכה של שנה כדי לעמוד ביעד. כחלק מתוכנית הגדלת הון אמור דיסקונט לצאת בדצמבר להנפקת זכויות ומניות, כשמימוש נכסים מהווה חלק מהתוכנית הזו.

צרו איתנו קשר *5988