דו"חות דור אלון: הוצאות המימון ירדו - הרווח הוכפל

‎‎סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 24 מיליון שקל ‏‎‎‏ גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הוכפל, ל-49 מיליון שקל‏

‎‎קיטון משמעותי בהוצאות המימון, לצד יציבות ברווח התפעולי של מתחמי התדלוק והמסחר, הביא לכך שדור אלון סיימה את הרבעון השלישי כשהיא מכפילה את הרווח הנקי שלה.

דור אלון, המנוהלת על-ידי ישראל יניב, מפעילה היום 188 תחנות תדלוק בישראל, וברשותה כ-177 חנויות קמעוניות, הכוללות את רשת חנויות הנוחות אלונית ואת רשת החנויות העירוניות ‏AM:PM‏.

דור אלון נמצאת בשליטת אלון החזקות ברבוע הכחול, לאחר שבתחילת חודש אוקטובר הושלם מיזוג הפעילות הקמעונית בקבוצת אלון של דודי ויסמן ושרגא בירן. במסגרת המיזוג הוכנסה פעילות דור אלון לתוך הרבוע הכחול, תמורת הקצאת מניות בחברה החדשה לקבוצת אלון, בעלת השליטה בשתיים.

אירוע אחר הקשור להרכב בעלי המניות התרחש בסוף החודש הקודם, אז מכרה אפריקה ישראל את מניותיה בדור אלון (כ-7%) וחדלה מלהיות בעלת עניין בחברה.

הכנסותיה של דור אלון ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.81 מיליארד שקל, עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובעת מעליית מחירי הדלקים בין התקופות כמו גם עלייה בהיקפי המכירה.

עם זאת, לא בכל המגזרים רשמה החברה עלייה בהכנסות, ולצד גידול של 15% בהכנסות ממתחמי התדלוק והמסחר, ועלייה של 37% במכירות הדלק הסילוני, רשם מגזר השיווק הישיר ירידה של 10.2% בהכנסות, כתוצאה מצמצום מכירות הדלקים לרשות הפלשתינית.

כתוצאה מכך ירד הרווח התפעולי של מגזר השיווק הישיר ב-40.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והגיע ל-7.2 מיליון שקל, בעוד שהרווח התפעולי בפעילות התדלוק והמסחר עלתה ב-19.4%, ל-54.2 מיליון שקל.

‏בניכוי הוצאות כלליות שלא יוחסו לאחד מהמגזרים, נותר הרווח התפעולי של דור אלון ברבעון יציב - 52.4 מיליון שקל. הוצאות המימון, שירדו כמעט במחצית ל-19.7 מיליון שקל - בשל עלייה נמוכה בשיעור המדד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד - הקפיצו את הרווח הנקי.

בשורה התחתונה הרוויחה דור אלון ברבעון השלישי 24 מיליון שקל, כפול מהרווח ברבעון המקביל אשתקד. גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת כמעט והכפיל את עצמו, והגיע ברבעון השלישי ל-49 מיליון שקל.

‏‎‎‏58% מתחילת השנה

‎‎מתחילת השנה הסתכם הרווח הנקי של דור אלון ב-81.5 מיליון שקל, עלייה של 58.2%, הנובעת בין היתר מפיצול פעילות חיפושי הנפט לתוך חברת אלון גז, אשר הניבה רווח חשבונאי של 25.5 מיליון שקל. בנטרול רווח חד-פעמי זה צמח הרווח של דור אלון מתחילת 2010 ב-8.7% בלבד לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

טל שירזלי, אנליסט האנרגיה של פסגות, התייחס היום לתוצאות דור אלון, ואמר כי "מחמת היעדר נתונים מספקים קיים קושי להעריך את התמורות ברווח הגולמי של כל אחד מהמגזרים, ואת התפתחותה ותרומתה לרווח של הפעילות הקמעונית, כמו גם את השפעותיהם של רווחי/הפסדי מלאי על התוצאות.

‏"יחד עם זאת, תוצאות חזקות במגזר התדלוק והמסחר, המהווה את ליבת הפעילות ואת מנוע הצמיחה העתידי, תומכות בהמלצת קנייה".

שירזלי מציב מחיר יעד של 93 שקל למניה, פרמיה של 50% על המחיר הנוכחי. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988