ארקו נכנסת לגרעין השליטה של ליגד: תרכוש 37% מהמניות

בשלב ראשון עם אופציה להגיע לשליטה בכ-62% ממניות החברה ■ כחלק מההסכם, ארקו תעמיד לבעל השליטה בליגד הלוואה בהיקף של 17 מיליון שקל

חברת ארקו החזקות , שבשליטת איש העסקים אריק קוטלר, צפויה להיכנס לגרעין השליטה של חברת ליגד השקעות . ארקו מנהלת מו"מ מתקדם עם בעל השליטה בליגד, דורון שולדנפרי, לרכישת 37% ממניות ליגד בשלב ראשון, שהם מחצית מהחזקות בעל השליטה בליגד, וכן אופציה להגדלת האחזקות בחברה עד כדי 62% מהון המניות המונפק והנפרע של ליגד.

כחלק מההסכם, ארקו תעמיד לבעל השליטה בליגד הלוואה בהיקף של 17 מיליון שקל שתישא ריבית שנתית ותהא צמודה למדד במחירים לצרכן, ותיפרע בתום 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם. כנגד ההלוואה, תשעבד ליגד לארקו, בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, את מלוא החזקותיה בהונה המונפק והנפרע של ליגד.

ליגד מתמקדת באמצעות החברה הבת שערי העיר בהשכרתם ומכירתם של שטחי מסחר ומשרדים במבנים מניבים שהקימה החברה במודיעין (הבניינים ליגד 1 וליגד 2). כמו כן, לחברה פרויקט בנהריה הכולל את מלון סול מרין בו 92 חדרים, וכן 43 יחידות נופש.

ארקו החזקות עוסקת בתחומי הפיננסים, בעיקר באמצעות מימון ביניים (Mezzanine Finance), נדל"ן לייזום ונדל"ן להשקעה. הקבוצה נמצאת בתהליכי בחינה של הזדמנויות עסקיות שונות בעיקר בתחום הנדל"ן.

ארקו מתמודדת בימים אלו על רכישת השליטה גם בחברת מלרג, שנקלעה לקשיים ופועלת נכון להיום תחת צו הקפאת הליכים. במסגרת זו שיפרה ארקו בסוף השבוע האחרון את הצעתה לבעלי האג"ח של חברת מלרג והיא מציעה כעת לבעלי האג"ח 40% ממניות החברה, הקצאה של 10 מיליון שקל שישמשו לכל פעילויות החברה, סדרת אג"ח חדשה של 40 מיליון שקל ל-7 שנים, 70% מחובות לקוחות קיימים לטובת הנושים וקדימות בתשלומים של 20 מיליון שקל ראשונים לנושים מתוך חובות לקוחות קיימים למשך 30 חודשים.

במקביל קיבל נאמן חברת מלרג רו"ח חן ברדיצ'ב, הצעה נוספת מצד חברת מגנזי תשתיות ולפיה בעלי האג"ח במלרג יהיו זכאים ל-15%-25% ממניות מלרג וכן סדרת אג"ח אחת של 40 מיליון שקל, ואופציה לסדרת אג"ח נוספת של 40 מיליון שקל באם יסתפקו בעלי האג"ח של מלרג ב-15% ממניות החברה. ההצעה של ארקו, שבשליטת אריק קוטלר, כוללת גם הצעה לבעלי האג"ח של מלרג לאפסייד עתידי בדמות השתתפות ברווחים בשיעור של 70% מעודף הסכומים שיתקבלו ממקורות ההסדר לאחר פירעון מלוא הקרן והריבית בגין האג"ח החדשה.

היום צפויה להתקיים ישיבת בעלי אג"ח נוספת במלרג לצורך דיון בשתי ההצעות וקבלת החלטה אם להמשיך במו"מ למציאת משקיע חדש למלרג, או לבחור באופציה של הליך לפירוק החברה. עד כה העמידה ארקו למלרג מימון הביניים המאפשר את המשך פעילותה העסקית של מלרג ב-17 הפרויקטים אותם היא מבצעת ושמירה על שלמותם של נכסי החברה. מימון הביניים מממן את ההון החוזר של החברה בעת הקפאת ההליכים עד לאישור הסדר נושים.

צרו איתנו קשר *5988