נסגרה עיסקת מלרג: ארקו רוכשת השליטה בחברה

בהסדר נקבע כי תונפק לנושים של מלרג סדרת אג"ח חדשה של 70 מיליון שקל ■ אם מקורות ההסדר יניבו יותר מ-70 מיליון שקל יהיו בעלי האג"ח זכאים ל-90% מהרווחים

חברת ארקו רוכשת את השליטה בחברת מלרג לאחר שהסכם ההשקעה והסדר הנושים אושרו על ידי אסיפות הנושים. שלושה חודשים לאחר שמלרג נקלעה להקפאת הליכים, קיבלו אסיפות הנושים של מלרג את הצעתה של ארקו להשקעה בחברה ועל פי ההסדר יקבלו הנושים של מלרג כ-49% ממניות החברה, בעוד ארקו תחזיק ב-51% מהמניות. כחלק מההסדר שאושר, ארקו תעמיד למלרג הון חוזר להמשך פעילותה העסקית.

שמעון הייבלום צפוי להתמנות כיו"ר הדירקטוריון של מלרג. הייבלום, מוותיקי ענף הנדל"ן בארץ, כיהן בתפקידים מרכזיים בענף ביניהם מנכ"ל סולל בונה וסמנכ"ל הכספים של קבוצת שיכון ובינוי - החברה המובילה בארץ בתחום הבנייה והתשתיות. כמו כן, כיהן הייבלום כמנכ"ל בנק כרמל למשכנתאות והשקעות ובתפקידים בכירים נוספים ומשמש כיום כיו"ר ודירקטור במספר חברות.

למלרג 17 פרויקטים אותם היא מבצעת. בהסדר נקבע כי תונפק לנושים של מלרג סדרת אג"ח חדשה של 70 מיליון שקל. אם מקורות ההסדר יניבו יותר מ-70 מיליון שקל יהיו בעלי האג"ח זכאים ל-90% מהרווחים.

ארקו מתכננת לפעול כעת להגשמת הפוטנציאל העסקי הקיים בפרויקטים של מלרג ותפעל להשגת פרויקטים נוספים עבור החברה. הצעתה של ארקו היתה הראשונה שהוגשה לעיונו של נאמן חברת מלרג רו"ח חן ברדיצ'ב, וזכתה ליתרון גדול על פני הצעה נוספת שהועמדה לחברה מצד קבוצת מגנזי.

כניסתה של ארקו כעת לשליטה במלרג תשמור על החברה כעסק חי, ותאפשר להפעיל את החברה באופן שיבריא אותה ויסב לבעלי המניות רווחים עתידיים. ההצעה של ארקו, שבשליטת אריק קוטלר, כוללת גם הצעה לבעלי האג"ח של מלרג לאפסייד עתידי בדמות השתתפות ברווחים בשיעור שינבעו מעודף הסכומים שיתקבלו ממקורות ההסדר לאחר פירעון מלוא הקרן והריבית בגין האג"ח החדשה.

ארקו צפויה להיכנס בקרוב גם לגרעין השליטה של חברת ליגד השקעות, לאחר שהשלימה לאחרונה עסקת הלוואה לבעל השליטה בליגד, דורון שולדנפרי, בהיקף של 18.1 מיליון שקל הנושאת ריבית שנתית של 6.75%. ארקו צפויה לממש אופציה לרכישת 37% ממניות ליגד בשלב ראשון, שהם מחצית מהחזקות בעל השליטה בחברה.

כמו כן, קיבלה ארקו אופציות נוספות להגדלת האחזקות בחברה עד כדי 62% מהון המניות המונפק והנפרע של ליגד. מימוש האופציה לרכישת 37% ממניות ליגד ייעשה בתמורה לסך של 11.1 מיליון שקל. ארקו החזקות עוסקת בתחומי הפיננסים, בעיקר באמצעות מימון ביניים (Mezzanine Finance), נדל"ן לייזום ונדל"ן להשקעה. הקבוצה נמצאת בתהליכי בחינה של הזדמנויות עסקיות שונות בעיקר בתחום הנדל"ן.

צרו איתנו קשר *5988