קנס של 126 אלף שקל לדנשר על פרסום דוחות מיידיים באיחור

רשות ניירות ערך: דנשר פרסמה באיחור שני דוחות מיידיים לבורסה - הראשון בנוגע להארכת עסקה קיימת, והשני בנוגע לסיום העסקתו של דירקטור חיצוני בחברה

רשות ניירות ערך הטילה בסוף השבוע שעבר על חברת דנשר עיצום כספי בסכום של 126 אלף שקל לאחר שפרסמה שני דוחות מיידיים לבורסה באיחור - הראשון בנוגע להארכת עסקה קיימת, והשני בנוגע לסיום העסקתו של דירקטור חיצוני בחברה.

ממכתב ששלחה הרשות לחברה עולה כי דנשר פרסמה באיחור של שבוע דוח מיידי המפרט את התנגדות בעלי המניות בה: עלי בראון, רות בראון, שלום זכות, יעל בראון וחברת עלי בראון בע"מ, לאישור הארכת עסקה שחתמה דנשר עם חברה נוספת לצורך הפצת מוצריה.

בהתאם לחוק החברות, אם אחוז אחד מבעלי המניות מתנגד לעסקה - יש להעביר את אישורה לא רק לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אלא גם לאסיפה הכללית. דנשר, כאמור, איחרה בדיווח לבורסה על התנגדות בעלי המניות.

החברה טענה בין השאר בפני הרשות כי אי-הארכת הסכם הפצה על-פי התקנות אינו מהווה אירוע מהותי הדרוש דיווח.

ההפרה השנייה, בגינה נקנסה דנשר, היא איחור של כחודש בדיווח מיידי על פקיעת כהונתו של עדי רווה, שכיהן בתפקיד דירקטור חיצוני לחברה.

כאן טענה דנשר כי ידעה לראשונה על סיום כהונתו של רווה רק כשבוע לפני פרסום הדוח ולכן פעלה כנדרש.

הרשות, כאמו,ר דחתה את טענות דנשר וקבעה כי בשני המקרים הפרה החברה את התקנות ויידעה באיחור את ציבור המשקיעים שלה, וכי לא הצליחה לנמק כראוי או לסתור את טענות הרשות כי לא הפרה את החוק.

צרו איתנו קשר *5988