רשות ניירות ערך קנסה 12 חברות ב-575 אלף שקל

הסיבה: לא דיווחו לרשות על בעלי הרשיון המועסקים אצלן ■ בין החברות שנקנסו: בנק מסד - 127,680 אלף שקל; בנק הפועלים - 117,360 אלף שקל; והבינלאומי - 101,880 אלף שקל

רשות ניירות ערך שיגרה השבוע מכתבי דרישה לתשלום קנס אזרחי ל-12 חברות בגין הפרה של הוראות חוק הייעוץ. סך כל הקנסות מסתכם בכ-575 אלף שקל.

חוק הייעוץ קובע כי על כל גוף המעסיק בעלי רישיון (חברות ייעוץ השקעות וניהול תיקים, מנהלי קרנות ובנקים) להגיש לרשות ניירות ערך בינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה דוח, המפרט את שמות כל בעלי הרישיון שהועסקו בחברה בחודש שקדם למועד הגשת הדוח, כתובת הסניף בו הם מועסקים וכן את שמות בעלי רישיון שהעסקתם הסתיימה.

מטרת הדיווחים הללו היא לאפשר לרשות לייצר מאגר נתונים עדכני בדבר מקום עיסוקם של בעלי הרישיון. מאגר נתונים זה ישמש כלי בידי הרשות להפעלת סמכויות הפיקוח שלה על בעלי הרישיון.

ביוני 2010, לאחר פרסומו של תיקון 13 לחוק הייעוץ, פרסמה הרשות חוזר מיוחד ובו הבהירה, בין היתר, כי היא רואה חשיבות רבה בקיום נתונים מעודכנים ברשות בעניין פרטי ההעסקה של בעלי הרישיון, וכי בכוונתה להקפיד על עמידה בדרישות הדיווח על-פי החוק.

על אף ההתרעה המפורשת, לא הגישו תאגידים רבים יחסית את הדוח הרבעוני כנדרש בחוק - חלקם הגישו באיחור, וחלקם לא הגישו כלל. במטרה לשרש את התופעה, החליטה הרשות לנקוט הליכי אכיפה כנגד התאגידים הללו, המתבטאים בין השאר בהטלת קנסות.

בין הגופים שנקנסו: בנק מסד - 127,680 אלף שקל; בנק הפועלים - 117,360 אלף שקל; הבנק הבינלאומי - 101,880 אלף שקל; ופרוקסימה - 21,420 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988