אושר לקריאה טרומית: תוקף צווי איסור פרסום יוגבל לשבוע

יוזם החוק, ח"כ נחמן שי: "הגבלה בזמן של צווי איסור הפרסום תכפה על המשטרה להשלים את הליכי חקירה מהר יותר, ובית המשפט יחויב לשקול היטב את הבקשה"

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ב') הצעת חוק חדשנית, הקוראת לצמצם את תחולתם של צווי איסור פרסום שמוציאים בתי המשפט לבקשת המשטרה, ולהורות לשופטים לקיים דיון בנושאים אלה בהשתתפות מועצת העיתונות או גופים אחרים שיטענו בשם האינטרס של זכות הציבור לדעת וחופש המידע.

הצעת החוק אושרה בשלב זה לקריאה טרומית במליאת הכנסת, ובכפוף להצעת חוק ממשלתית מקבילה בנושא איסורי פרסום.

על-פי הצעת החוק, המהווה תיקון לחוק בתי המשפט, יוגבל תוקפם של צווי איסור פרסום, הניתנים מטעמים של מניעת פגיעה בחקירה מתנהלת או גרימת נזק לחשוד, לפרק זמן של שבוע ימים.

בית המשפט יוכל להאריך את תוקפו של הצו לפרקי זמן נוספים, שלא יעלו על שבועיים בכל פעם, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

לדברי ח"כ נחמן שי (קדימה), יוזם החוק, "הגבלה בזמן של צווי איסור הפרסום תכפה על המשטרה להשלים את הליכי חקירה מהר יותר, ובית המשפט יחויב לשקול היטב את הבקשה ולנמק את ההחלטה בדבר הארכת התוקף של הצו".

עוד קובעת הצעת החוק כי במקרים בהם החליט בית המשפט לאסור פרסום, יתקיים דיון במעמד הצדדים בתוך שבוע ימים מיום מתן הצו. לדיון יזומן נציג מועצת העיתונות וכן נציגים של גופים אחרים שייקבעו על-ידי שר המשפטים ויוכרו כידידי בית המשפט. תפקידם יהיה לייצג את האינטרס של זכות הציבור לדעת וחופש המידע, והם יהיו רשאים לבקש את ביטול צו איסור הפרסום.

לדברי חברי הכנסת שיזמו את הצעת החוק, "בתי המשפט עושים שימוש נרחב בסמכותם לאסור פרסום בפרשיות שונות, חלקן בעלות חשיבות ציבורית גבוהה. לא אחת קורה שהמידע שנאסר לפרסום מופיע לפרטי פרטים באתרי אינטרנט ובגופי תקשורת זרה, כך שממילא אין עוד כל טעם בקיומו של הצו או שניתן לצמצם את היקפו.

"צווי איסור הפרסום פוגעים בחופש המידע ובזכות הציבור לדעת, שהיא זכות יסוד של אזרחים במדינה דמוקרטית, בפרט כשהדבר נוגע לפעילותם של גופים שלטוניים. שימוש נרחב מדי ללא ביקורת ציבורית ראויה בכלי זה עשוי לפגוע קשות בזכויות האדם, שכן הוא עשוי לאפשר באופן גורף מעצר וחקירה של חשודים במחשכים, הרחק מהעין הציבורית". (פ/2474).

צרו איתנו קשר *5988