המתווכים בעסקת מיזוג פלואוסנס יגזרו קופון של 18%

920 אלף שקל מכספי הגיוס יוקצו למתווכים גורדון וקרפפן ■ דמי הייעוץ יגולגלו על בעלי מניות המיעוט

חברת פלואוסנס הבורסאית מעוניינת להקצות כ-18% מהגיוס הקרוב שלה (במניות ובאופציות) לשני מתווכים בעסקה. זהו שיעור תגמול גבוה מהמקובל בעסקאות גיוס פרטיות, במיוחד נוכח העובדה שאחד המוטבים הוא בעל המניות הגדול בחברה.

פלואוסנס, שפיתחה מוצר למדידת תפוקת שתן לשם ניטור מצבו של חולה מאושפז, עומדת לגייס 5.2 מיליון שקל, כש-920 אלף שקל מהם יוקצו כתגמול למתווכים בנימין גורדון ושרגא פייביש קרפפן.

לפי ההסכם שיעמוד להצבעה באסיפה הכללית של החברה בשבוע הבא (ב'), גורדון יקבל 5% מהגיוס במזומן, כלומר 258.8 אלף שקל, וכן אופציות מחוץ לכסף ששווין בעת הדיווח הוא 533 אלף שקל.

קרפפן מחזיק 24% בחברה, ולדברי החברה סייע בתיווך בעסקה. הוא יקבל סכום של 129.4 אלף שקל, שיתווסף לשכרו החודשי כדירקטור בחברה, לסך של 17 אלף שקל לחודש.

פלואוסנס מוזגה לשלד בורסאי לפני כמה חודשים. על-פי דיווח החברה, גובה התגמול שניתן למתווכים דומה למה שהייתה יכולה להשיג בגיוס ציבורי. אלא שבעסקאות החיתום האחרונות בחברות ביומד קטנות, נעו העמלות (בשקלול האופציות) בין 8%-13%, ובהנפקות פרטיות הן מגיעות לרוב ללא יותר מ-14%.

רונן קויפמן, סמנכ"ל הכספים של פלואוסנס: "חתמים היו לוקחים מאתנו סכום דומה, ולא בטוח שההנפקה הייתה מצליחה. גורדון וקפפרן עבדו קשה. גורדון קיבל אופציות שיש להן אמנם ערך כלכלי רשמי, אבל בפועל הן רחוקות מן הכסף - 50 אגורות למניה לעומת 25 אגורות למניה במסחר היום. אם הן אכן יגיעו לכסף וימומשו - כולנו נהיה מרוצים".

מהיכן ישולמו דמי הייעוץ

עניין נוסף שעומד לדיון באסיפה הוא ליועצים יוסי תמר ושי יצחק ליאור.

טרם המיזוג התחייבה פלואוסנס, שהייתה עדיין חברה פרטית, להעביר ליועצים מניות המהוות אחוז מהחברה. עם זאת, בדיווח המיידי צוין כי דמי הייעוץ הללו לא יגיעו מבעלי המניות המקוריים של פלואוסנס, אלא מהחברה הממוזגת. כלומר גם בעלי המניות שהגיעו במקור מהשלד ידוללו במסגרת העסקה, אף שלא היו צד בה. בנוסף, שני היועצים יועסקו על-ידי החברה למשך שנה, בשכר של 95 אלף שקל.

"ההבדל הוא זניח", אומר קויפמן. "השינוי נובע מסיבות של נוחות משפטית. היועצים הללו הוכיחו את עצמם במהלך המיזוג. נעביד אותם קשה בשנה הקרובה, גם לטובת בעלי המניות החדשים של פלואוסנס. בכל מקרה - זה תלוי בבעלי מניות המיעוט ובהצבעתם באסיפה הכללית".

צרו איתנו קשר *5988