שיכון ובינוי בעסקה סיבובית עם איי.די.או; רווח של 50-75 מיליון שקל

שיכון ובינוי תמכור לאיי.די.או 50% מ-66 חברות גרמניות המחזיקות בכ-98 נכסי נדל"ן מניב למגורים ולמסחר בברלין תמורת הקצאה של 48% מאיי.די.או

חברת שיכון ובינוי של שרי אריסון מדווחת הבוקר (ב') על עיסקה סיבובית עם איי.די.או. של עדי קייזמן. החברה חתמה על הסכם לרכישת מניות באיי.די.או, בדרך של הקצאה אשר כרוכה ושלובה בעסקה למכירת נכסים לחברה זרה המוחזקת על ידי איי.די.או. לאחר השלמת ההקצאה, תחזיק שיכון ובינוי 48% מהון מניות איי.די.או.

חברת בת זרה של שיכון ובינוי (בה מחזיקה שו"ב 100% ), מחזיקה 50% מהון מניותיהן של 66 חברות זרות גרמניות, המחזיקות, במצטבר, בין היתר, בכ-98 נכסי נדל"ן מניב למגורים ולמסחר בברלין, מתוכם כ-2,590 דירות בשטח בנוי כולל של כ-172 אלפי מ"ר וכ- 245 יחידות מסחר בשטח בנוי כולל של כ-33 אלפי מ"ר.

כמו כן מחזיקה החברה 50% מהון מניותיהן של 3 חברות גרמניות העוסקות במתן שירותי ניהול ופיננסים לחברות הגרמניות. יתרת 50% ממניותיהן של כל אחת מהחברות הגרמניות ומחברות הניהול מוחזקות, בעקיפין, על ידי איי.די.או , במסגרת הסכמי שיתופי פעולה עימה.

במסגרת העסקה תמכור חברת הבת של שיכון ובינוי לחברה נכדה את מלוא אחזקותיה בחברות הגרמניות וחברות הניהול והחברה הנכדה תמכור לחברה זרה המוחזקת על ידי איי.די.או. את החזקותיה של חברה נכדה בחברות הגרמניות, באופן שלאחר המכירה החברה הזרה תחזיק ב-99.64% מהון מניותיהן של החברות הגרמניות.

בנוסף, תמכור חברת הבת של שיכון ובינוי את מלוא החזקותיה של חברה נכדה ב-3 חברות הניהול, באופן שלאחר המכירה תחזיק החברה הזרה במלוא הון המניות של חברות אלו, כולל כל הזכויות הקיימות או שיהיו קיימות לחברה נכדה בחברות הנמכרות, לרבות הלוואות בסך מצטבר של כ-37 מיליון אירו. זאת, תמורת כ-38 מיליון אירו.

בשיכון ובינוי מציינים כי טרם נחתם הסכם בין חברת הבת וחברה הנכדה ובין חברת הבת והחברה הזרה בקשר עם עסקת הרכישה, עסקה אשר כאמור הינה שלובה וכרוכה בעסקת הקצאה של 48% ממניות איי.די.או לשיכון ובינוי (שתעניק לאיי.די.או גם הלוואה לצורך סגירת העיסקה).

עם ובכפוף להשלמת העסקאות צפויה שו"ב לרשום בגינן בדוחותיה הכספיים רווח, הנאמד נכון לדיווח זה, בכ-50-75 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988