ירידה חדה של 42% ברווחי בנק ירושלים בשנת 2010

המנכ"ל אורי פז: "ב-2011 הפעילות הבנקאית שלנו תעלה בצורה חזקה" ■ הרווח של הבנק בשנת 2010 עמד על 34 מיליון שקל והתשואה על ההון הסתכמה ב-5.5%

ירידה של 42% ברווחי בנק ירושלים, שבשליטת משפחת שובל. זאת, על רקע עלייה, ברובה חד פעמית, בהוצאות הבנק בשנת 2010, ורווח חריג ממימוש ניירות ערך בשנת 2009. מנכ"ל בנק ירושלים הוא אורי פז.

הרווח של הבנק בשנת 2010 עמד על 34 מיליון שקל והתשואה על ההון הסתכמה ב-5.5%. עם זאת, לבנק ירושלים הלימות הון ליבה של 10.6%, הגבוהה בהשוואה לבנקים אחרים. בהנחה שהבנק היה פועל בהלימות הון דומה לממוצע המערכת הבנקאית, הייתה התשואה על ההון עולה לכ-8%.

בנק ירושלים נמצא בתהליך של שינוי, מבנק העוסק בעיקר במשכנתאות לבנק המתמקד בפעילות קמעונאית רחבה למשקי בית ובאשראי עסקי לליווי פרויקטים לבנייה. "זו שנת הבטן", אומר פז, "בשנת 2011 הפעילות הבנקאית תעלה בצורה חזקה בעיקר באשראי צרכני. נשווק כרטיסי אשראי והלוואות רגילות שמניבות רווח גבוה יותר מאשר משכנתאות. הסניפים הופכים מסניפי משכנתאות לסניפי עו"ש ואשראי צרכני".

מרווח גבוה בפעילות המשכנתאות

באשראי עסקי מגדיל בנק ירושלים את פעילותו ומתמקד בליווי פרויקטי בנייה ומימון סולארי. "הגענו לנתח שוק של 7% בליווי פרויקטים, כשאנו פועלים בשיתוף עם מוסדיים כמו מנורה מבטחים וכלל ביטוח", מסביר פז. בצורה זו חלק מסיכון האשראי עובר למוסדיים והבנק גובה עמלות ייזום.

עם זאת, עיקר פעילותו של בנק ירושלים היא עדיין בתחום המשכנתאות, והרווח מפעילות זו עמד על 40.5 מיליון שקל. הבנק מקפיד לשמור בפעילות המשכנתאות על מרווח גבוה, המתבטא בתשואה על ההון של 12.7%. היקף הלוואות המשכנתא מכספי בנק עלה בשנת 2010 ב-69% והגיע ל-1.8 מיליארד שקל. סך האשראי לדיור כולל מיחזורי משכנתאות עמד על 2 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.2 מיליארד שקל בשנת 2009. האשראי למשכנתאות הסתכם בסוף 2010 ב-6.1 מיליארד שקל, עלייה של 14% בשנה.

צרו איתנו קשר *5988