אילו מניות נפט וגז רוכשים בעלי עניין בבורסה?

מעקב אחר תנועות בעלי עניין: מה מחפשים לוי רחמני, קבוצת דלק והכשרת היישוב במניות איילון, אבנר והכשרה אנרגיה?

במסגרת טור זה אנו מבקשים להתחקות אחרי תנועות בעלי עניין, ולהבין מהן מה צפוי למניות בהמשך.

אבנר

קבוצת דלק שולטת בדלק ישראל, הפניקס, גדות ביוכימיה, דלק אנרגיה ודלק ארה"ב, ומחזיקה בדלק רכב ואבנר דרך החברה-בת דלק אנרגיה ובצורה ישירה של 60% החזקות.

באחרונה רכשה קבוצת דלק מעל 6 מיליון מניות אבנר. ממצגת שפרסמה הקבוצה בפברואר, ניתן היה לראות את התפתחות החברה לחברת אחזקות ישראלית וגלובלית, תוך התמקדות בתחום האנרגיה והתשתיות. המצב הגיאו-פוליטי ומחירי הנפט המאמירים משחקים לידיו של בעל השליטה, יצחק תשובה. ניתן לראות את ההשקעה באבנר כהשקעה אסטרטגית לטווח ארוך, שמבצעת הקבוצה, ומשקפת בבהירות את חזון החברה. במהלך 2010-2011 נקנו על-ידי קבוצת דלק מניות של חברות-בת בהיקף של כ-260 מיליון שקל - מהם 15 מיליון שקל מתחילת השנה באבנר.

איילון

חברת איילון, שבשליטת משפחת רחמני, עוסקת בביטוח כללי, ביטוח חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, נדל"ן, ליסינג ופעילויות שוק הון. בראש החברה עומד לוי רחמני, יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ובעל עניין מרכזי המחזיק כ-79.66% ממניותיה. בין התאריכים 19 בינואר ל-10 בפברואר השנה נקנו 5,606 מניות בשער ממוצע של 23.35 שקל. סך שווי הקניות הוא 113,000 שקל.

בספטמבר 2010 רכשה חברה-בת את פעילות הקרנות של מרכנתיל, שמנהלת כ-500 מיליון שקל. ב-17 בינואר החברה הוציאה דיווח מיידי בעניין רכישת מקבצי דיור בבת ים ובחיפה בשווי כולל של 127 מיליון שקל. הדיווח מצטרף לעסקאות שבוצעו בשנה החולפת, כגון רכישת קרקע ברמת גן ב-58 מיליון שקל ביוני אשתקד.

קניית מניות על ידי רחמני מביעה אמון בחברה, בייחוד לאור ההודעות האחרונות, וגורמת לנו לבחון את הנתונים יותר לעומק ולעקוב אחר התפתחויות שישתקפו במחיר המניה בעתיד.

הכשרה אנרגיה

החברה עוסקת בחיפושי גז ונפט ובעלת שיעור החזקה ברישיונות לחיפוש גז ונפט ברישיונות הימיים "מירה", "שרה", "שמואל" ו"בנימין דרום". הכשרת הישוב שולטת בכ-69.63% מהכשרה אנרגיה. לחברה מספר הסכמים אסטרטגיים עם חברות לחיפוש גז ונפט. החברה התאגדה כחברה פרטית במארס 2010, וביצעה הנפקה לבורסה בנובמבר 2010.

בין 15-2 בפברואר רכשה החברה-אם 1,386,602 מניות בשער ממוצע של 75 אגורות. סך הקניות: מעל מיליון שקל.

ב-27 בפברואר רכש מנכ"ל הכשרה אנרגיה, אוהד מראני, כ-170,000 מניות בשער 74 אגורות, וכעת הוא מחזיק ב-3.02% ממניות החברה. שווי הרכישה עומד על 125,800 שקל.

למחרת רכש הדירקטור יוסף מאיר כ-70,000 מניות בשער 0.695 שקל, וכעת הוא עומד על 0.22% מזכויות ההצבעה.

בנוסף, ב-23 בפברואר חתמה החברה על הסכמים עם דלק קידוחים, אבנר יה"ש ונובל, שלפיהם יעבירו המוכרים זכויות השתתפות בשיעור של 12.5% ו-5% בהתאמה ברישיון "אלון E", וכן כ-17.5% ברישיון "רות D".

הכשרה אנרגיה רכשה גם 10% מזכויות בשני רישיונות ימיים לחיפוש גז טבעי בשדה "דניאל" מישראמקו . זאת בתמורה למתן אופציה לקניית 5% מזכויות ההשתתפות ברישיון הימי "שרה". הכשרה אנרגיה תחזיק כך ב-8 רישיונות, כולל אופציות.

להערכתנו, יש לעקוב אחר המניה, במיוחד נוכח הקניות מהבית של מנכ"ל החברה והחברה-אם.

22
 22

* הכותב משמש כמנהל השקעות של קרנות נאמנות, ובהן הקרן די.בי.אם אחזקות בעלי עניין ת"א 100 קרן נאמנות. אין לראות בכתבה זו משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע לרבות ני"ע המוזכרים בכתבה זו

צרו איתנו קשר *5988