עשור חזק: המסחר והשירותים התרחבו על חשבון התעשייה

בתחילת העשור היווה התוצר של מגזר המסחר והשירותים 53% מהתוצר העסקי ועמד על 208 מיליארד ש' ובסוף 2010 חל גידול של 74% והוא הגיע ל-363 מיליארד ש' או 65% מהתוצר העסקי

איגוד לשכות המסחר פירסם היום (ד') נתונים לסיכום העשור שהיה מוצלח במיוחד במגזרי המסחר והשירותים בישראל, אשר התרחבו על חשבון התעשייה.

בין תחילת שנת 2001 לסוף שנת 2010 נוספו 427 אלף מועסקים למגזר המסחר והשירותים ומספרם הסתכם ב-1.389 מיליון מועסקים, גידול בשיעור שיא של 44%. מהניתוח עולה כי התעסוקה בתעשייה, בהשוואה, רשמה עליה של 5% בלבד, שהם כ-20.1 אלף מועסקים, ל-416.7 אלף מועסקים בתום 2010. כמו כן מספר המועסקים במגזר הציבורי גדל ב- 33%, שהם כ-220 אלף מועסקים, והסתכם ב 879 אלף מועסקים בתום 2010.

מגזר המסחר והשירותים התרחב מאד בעשור האחרון. בתחילת העשור התוצר היווה 53% מהתוצר העסקי, ועמד על 208 מיליארד שקל, והוא סיים את שנת 2010 עם גידול בשיעור של 74% והגיע ל-363 מיליארד שקל, כאשר הוא מהווה 65% מהתוצר העסקי. לעומתו, מגזר התעשייה, עמד בתום העשור על 106 מיליארד שקל ומהווה 21% מהתוצר העסקי.

מגזר המסחר והשירותים כולל בין היתר את ענפי המסחר, הבנקאות והפיננסיים, התחבורה, האחסנה והתקשורת כמו גם את ענף שירותי האירוח והאוכל, ענפי השירותים האישיים והשירותים עסקיים.

מניתוח מבנה התעסוקה בעשור האחרון עולה כי מגזר המסחר והשירותים היווה בתחילת העשור 61% מהמגזר העסקי בעוד שהתעשייה עמדה על 26%. בסוף 2010 ניתן לראות כי מגזר המסחר והשירותים עלה והוא עומד כיום על 69% מהמגזר העסקי בעוד שהתעשייה רשמה ירידה ומהווה 21% ממבנה התעסוקה במגזר העסקי.

עוד עולה מן הניתוח כי בעשור האחרון עלה התוצר בשיעור ריאלי של 36%, מ-542 מיליארד שקל ל-737 מיליארד שקל במחירים קבועים. התוצר העסקי רשם גידול בשיעור דומה של 39%, מ-395 מיליארד שקל ל-551 מיליארד שקל.

חיזוק לתרומת תהליך החשיפה ופתיחת המשק ליבוא, עם הורדת מיסי הקנייה על יבוא מוצרי צריכה, ניתן לראות בגידול בשיעור מצטבר של 38% שנרשם בצריכה הפרטית, מ-296 מיליארד שקל ל 409 מיליארד שקל בסיום 2010. כמו גם הגידול של 12% שנרשם בתוצר לנפש מ-85,914 שקל ל-96,652 שקל.

העשור האחרון התאפיין בעליה חדה של 73% בנתוני יצוא סחורות ושירותים. בתחילת העשור עמד יצוא הסחורות והשירותים על 43.7 מיליארד דולר והגיע בסוף 2010 ל 75.5 מיליארד דולר. בלשכה מסבירים כי העלייה נובעת כתוצאה מתהליך החשיפה לייבוא שבה לידי ביטוי בתחילת העשור ומהתפתחות חברות הטכנולוגיה בשנים אלו.

חלוקת עוגת היצוא הישראלי מגלה כי יצוא מוצרי תעשייה מהווה כיום 54% מכלל היצוא הישראלי, ועומד על 41 מיליארד דולר, יצוא היהלומים מהווה 12% מכלל היצוא ועומד על 9 מיליארד דולר, ויצוא השירותים הגיע בסוף 2010 ל 33% מסך היצוא ועומד על 25 מיליארד דולר.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "מגזר המסחר והשירותים הוא בית היוצר של מקומות העבודה במשק. קברניטי המשק חייבים להפנים את השינויים המבניים בעשור האחרון על מנת שיהיו מסוגלים לעצב מדיניות כלכלית נכונה".

צרו איתנו קשר *5988