תלונה: כלל בריאות חייבה לקוח על פוליסות שלא רכש

הלקוח טען כי לא קיבל העתקים מהפוליסה שרכש ולא מאלה שהתווספו אליה ■ בא-כוחה של החברה טען לאי-הבנה

האם כלל בריאות חייבה לקוח על פוליסות נוספות על דעת עצמה? כך עולה מתלונה שהגיע ל"גלובס", לפיה טוען לקוח כי משך מספר חודשים חויב עבור פוליסות ביטוח שמעולם לא רכש.

לדבריו, הוא לא קיבל העתקים מהפוליסה שרכש ולא מאלה שהתווספו אליה. כלל בריאות, מצידה, טוענת כי העתקי הפוליסה נשלחו ללקוח.

וזהו תקציר המקרה: בספטמבר 2010, רכש ש' פוליסת ביטוח בריאות "הגנה עצמית פלוס" בכ-50 שקל בחודש. את העסקה ביצע טלפונית מול סוכנת ביטוח עצמאית.

בחודש דצמבר 2010 הבחין ש' כי הוא משלם על 4 פוליסות בריאות בסך של 50 שקל עבור כל אחת. מפנייה לשירות הלקוחות של כלל בריאות גילה כי אחת מתוך 3 הפוליסות הנוספות נרשמה על שמו, ושתי הנוספות היו רשומות על שם רעייתו.

וכאן המוזרות שבמקרה עולה מדרגה: רעייתו של ש' היא פרופסור לרפואה המבוטחת ממקום עבודתה וברשותה פוליסת בריאות פרטית, מכאן שכפי שהוא מדגיש, "אין ולא היה לה צורך בפוליסות בריאות נוספות".

טענה זו חשובה לאור העובדה שלפי טענתו "מעולם לא בוצעו מולה שיחות מכירה לפוליסות האמורות" - מה שתטען כלל בריאות בתגובה לפנייתו.

תשובת עורך הדין בא-כוחה של כלל בריאות הגדירה את המקרה כ"אי-הבנה" וכאמור כללה טענה לשיחות מכירה לפיהן הונפקו הפוליסות: "מבדיקה שנערכה מול סוכנות הביטוח עולה כי התקיימו עמך שיחות מכירה טלפוניות בעניין הפוליסות הנ"ל, ואלה הונפקו בהתאם לבקשתך".

ש' שב ומדגיש כי "מדובר בשקר וכזב", וכי "זהו חיוב תמוה שאין לו אחיזה במציאות".

ש' דרש להשמיע לו הקלטות מאותן שיחות מכירה שלכאורה ביצע, אלא שלדבריו לא ניתנה כל התייחסות לבקשתו. "אין מדובר באי-הבנה. אי-הבנה יכולה הייתה להיות לגבי פוליסה על שמי בלבד. מדובר לכאורה בהטעיה וברמייה".

זה המקום לציין כי ש' לא קיבל לידיו העתק של פוליסת הביטוח אותה רכש, לא כל שכן העתקים של 3 הפוליסות הנוספות. לדבריו, "העובדה שלא שלחו אליי את 4 הפוליסות שלכאורה הזמנתי לאחר ביצוען, רק מחזקת וממחישה את טענותיי".

בסופו של דבר הורה ש' לחברת האשראי להפסיק את החיובים ובמקביל ביטל את 4 הפוליסות, ולפני כחודשיים הושבו לו הכספים שנגבו ממנו.

לא צריך מסמך חתום?

הנתון החשוב העולה מהתלונה הוא היעדר הצורך בהוכחה או במסמך כתוב המאשר את החיובים שנסגרו (או לא) בשיחה טלפונית המוגדרות כעסקת מכר מרחוק.

בכדי לפתור אי-הבנות מהסוג הזה, בעסקאות מכר מרחוק, בתחום התיירות למשל, יבוצע חיוב רק לאחר קבלת טופס מאושר וחתום מהלקוח. בתחום הביטוח התחום פרו,ץ וזאת בחסות החוק.

תגובת המפקח על הביטוח במשרד האוצר היא כי אין חובת החתמה של מבוטח על מסמך לאחר מכירת ביטוח באמצעות הטלפון. "אולם, כאשר מבוטח מכחיש כי ביקש להתקשר בעסקת ביטוח, המבטח מחויב להוכיח כי אכן המבוטח ביקש להתקשר בעסקה".

כלל בריאות: הפוליסות בוטלו

תגובת כלל בריאות: "העתק הפוליסה הכוללת דף פרטי ביטוח, תנאים כלליים והעתק הצהרת בריאות שנשלח למבוטח באמצעות סוכנת הביטוח לפי הכתובת המעודכנת במערכת. בעקבות פנייתו נבדק הנושא מול הסוכנות, והמבוטח קיבל מענה ועודכן כי הפוליסות הנידונות בוטלו, והוחזרו לו כספי הפרמיה ששילם במלואם".

צרו איתנו קשר *5988