ביהמ"ש ביטל את זכיית חברת אטדגי אהרון במכרז בנייה ברמלה

מדובר במכרז לעבודות בנייה ואחזקה של מבני ציבור בעשרות מיליוני שקלים ■ ביהמ"ש קיבל את טענת חברת י.ע.ז כי ועדת המכרזים הכשירה את הצעת חברת אטדגי אהרון באופן בלתי סביר

בית המשפט המחוזי מרכז בפתח-תקווה ביטל בשבוע שעבר (ה') את החלטת ועדת המכרזים של עיריית רמלה לבחור בחברת "אטדגי אהרון עבודות תשתית" כזוכה במכרז לביצוע עבודות בנייה ואחזקה של מבני הציבור ברמלה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים.

השופט אברהם יעקב קיבל את טענותיה של חברת הבנייה י.ע.ז כי ועדת המכרזים הכשירה את הצעתה של אטדגי באופן בלתי סביר ועל אף שנפל פגם מהותי בהצעתה, בכך שבמקום להוציא ערבות על שמה, צירפה אטדגי ערבות צד ג' עבורה.

"החלטת ועדת המכרזים להכשיר את הצעתה של אטדגי על אף הפגמים האמורים לא סבירה ולא יכולה לעמוד, באשר היא פוגעת בעקרונות היסוד הבסיסיים של דיני המכרזים", כתב השופט.

בנוסף, בית המשפט קבע כי אטדגי לא עמדה בתנאי סף נוסף להשתתפות במכרז, לפיו המציעות נדרשו לצרף להצעותיהן אישור מרואה חשבון על ביצוע עבודות דומות לאלה שדורש המכרז בהיקף מצטבר של 25 מיליון שקל. לאור קביעותיו הכריז בית המשפט על י.ע.ז. כזוכה במכרז, במקום אטדגי.

בהחלטתו ציין השופט ציין כי נוסח הערבות, שהוצאה מאת גורם שלישי עבור אטדגי, מעלה חשש לקשיים בעת מימושה, והוסיף כי העובדה שאטדגי הגישה ערבות צד ג' בניגוד לתנאי המכרז, "מעניק לאטדגי יתרון בלתי הוגן על פני יתר המציעות במכרז, לפי שהוא מעמיד בספק את יכולת המימוש של הערבות ופותח פתח להתדיינות משפטית בעניינה".

בנוסף, ציין השופט, "הוא מעניק לאטדגי יתרון גם על פני מציעים פוטנציאליים שנמנעו מלהגיש את הצעותיהם למכרז, וייתכן כי היו ניגשות לו היו יודעות כי ניתן לצרף להצעות ערבות מצד גורם שלישי".

"התוצאה המתבקשת", קבע השופט, "היא פסילת הצעתה של אטדגי, מאחר שהצעתה של י.ע.ז. היא ההצעה אשר דורגה כשנייה בכדאיותה, לאחר הצעת אטדגי שנפסלה".

צרו איתנו קשר *5988