KCPS במגעים לעסקת אשראי עם גדות ביוכימיה

היקף האשראי: עשרות מיליוני שקלים ■ עד כה השקיעה קרן המנוף רק בחברות הקשורות בנדל"ן

הפעילות בסין מכבידה וגדות תעשיות ביוכימיה, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, מחפשת מנוף מימוני מקרן KCPS. ל"גלובס" נודע כי על פי הערכות בשוק, חברת ייצור ושיווק חומרי הגלם לתעשיית המזון וקרן המנוף מקיימות כיום מגעים לעסקת אשראי בהיקף עשרות מיליוני שקלים.

יחד עם זאת, ככל הידוע, מדובר בשלב זה במגעים מוקדמים שטרם הבשילו לכדי הסכם. ככל הידוע הצדדים כבר קיימו בעבר מדעים שלא הבשילו לכדי עסקה. מגדות תעשיות ביוכימיה ו-KCPS לא נמסרה תגובה.

גדות תעשיות ביוכימיה היא חברה בינלאומית (מייצאת למעלה מ-95% מתוצרתה) הנמצאת בשליטת קבוצת דלק (64%) ובזן (כ-23%). החברה עוסקת בייצור ושיווק חומרי גלם בשלושה תחומים עיקריים: תחום הפרוקטוזה (פחמימת סוכר שנמצאת במוצרי מזון), תחום חומצת הלימון והמלחים, ותחום הרכיבים התזונתיים. במהלך השנה החל לעבוד מפעל הייצור החדש לחומצות לימון, שהקימה החברה בסין בהשקעה של 60 מיליון דולר. כעת הוא יכול לעבוד בניצולת של 80%, אולם בשל היקף המכירות הנמוך, הוא אינו מייצר בשיא התפוקה שלו.

בשנה החולפת חוותה החברה ירידה בשיעורי הרווחיות והוצאות הקשורות במפעל הסיני, שהעבירו אותה להפסד תפעולי ולהפסד נקי של 16.2 מיליון דולר. ההפסד הכבד לא נעלם מעינה של חברת הדירוג מידרוג שהורידה לאחרונה את דירוג האג"ח של גדות בדרגה אחת, מ-Baa3 ל-Ba1. משמעות הדבר היא כי כעת מדורג חוב החברה בדרגת סיכון אשראי משמעותי, ביחס לדירוג הקודם, ששיקף דרגת סיכון אשראי מתון.

היקף ההתחייבות הכולל של החברה בגין אג"ח שהנפיקה מסתכם בכ-194 מיליון שקל. על רקע זה נערכת גדות ביוכימיה בימים אלו להנפקת זכויות בהיקף של כ-20 מיליון שקל.

KCPS תחרוג מתחום הנדל"ן?

קרן המנוף KCPS הוקמה במאי 2009, כחלק מיוזמת האוצר, על ידי השותפים המנהלים צבי פורמן, שי אילון, גבי לב, הדי בן סירא, צפי הדר ריכטר ופירמת ניהול ההשקעות KCPS. יו"ר ועדת ההשקעות של הקרן הוא יוסי דאובר. הקרן מנהלת כ-1.2 מיליארד שקל.

עד כה השקיעה הקרן כ-46% מההון המנוהל על ידה בחברות צור שמיר, ריט 1, משכנות כלל (מג'יק פיוצ'ר), תדהר, טראס השקעות, אלמוג ים וישראלום. כלומר, מעיון בעסקאותיה עד כה עולה כי הקרן ביצעה עסקאות רק בחברות הקשורות בתחום הנדל"ן, תוך שמירה על תיק שמרני עם גיוון ענפי מוגבל מאוד יחסית להשקעות שמנהלות הקרנות המתחרות. בסך הכל השקיעה הקרן עד כה כ-548 מיליון שקל, שהם כ-68 מיליון שקל בממוצע לעסקה.

לצד קרן המנוף KCPS פועלות עוד שתי קרנות מנוף: אוריגו ובראשית. קרן בראשית מנהלת נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל ועד כה ביצעה עסקאות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988