"דוברי משרדי ממשלה סירבו למסור מידע משיקולים זרים"

בתגובה לפניית התנועה לחופש המידע, שהוגשה לפני למעלה משנה, משרד המשפטים מודה כי "הימנעות של דוברי משרדים מהעברת מידע לעיתונאי עלולה שלא להיות חפה משיקולים זרים"

"ניתן להעריך כי הימנעות של דוברי משרדי הממשלה מהעברת מידע לעיתונאי, כאשר ברור כי אין מניעה ממסירתו, עלולה שלא להיות חפה משיקולים זרים" - כך מסר השבוע משרד המשפטים לתנועה לחופש המידע. זאת, בתגובה לפנייתה מלפני למעלה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה כי יבהיר לדוברי משרדי הממשלה כי עליהם להעביר לעיתונאים כל מידע בהקדם האפשרי כאשר אין כל מניעה למסירתם.

"מפעם לפעם", נכתב בפניית התנועה מאפריל 2010, "מתקבלות אצלנו פניות מעיתונאים שדובר משרד מסוים סירב להעביר להם מידע, למרות שברור כי המידע צריך להימסר להם במסגרת חוק חופש המידע.

"במקרים כאלה הדוברים מפנים את העיתונאי לבקש את המידע באמצעות חוק חופש המידע, אך כאמצעי התשה ומתוך הנחה ותקווה כי העיכוב במסירת המידע יהפוך אותו לבלתי רלוונטי עבור הכתב. הסתרת מידע שברור על פניו כי הוא מחויב במסירה לפי חוק, מהווה התחמקות מחובה וניצול לא ראוי של חוק חופש המידע".

בהמשך המכתב מתואר מקרה של כתבת שביקשה מידע מהמשרד שהיא מסקרת - ונענתה על-ידי הדוברת כי המידע לא יימסר לה מאחר ש"היא משתמשת במידע כדי לנגח את המשרד", וכי אם היא עדיין מעוניינת במידע - שתפנה למשרד על-פי נהלי חוק חופש המידע".

"לאורך השנים פנו אלינו עיתונאים שתיארו התנהלות בעייתית מצד דוברי משרדים", מספר עו"ד רועי פלד, מנכ"ל התנועה. "הם התלוננו על כך שדוברים סירבו להעביר להם מידע והורו להם לפנות למשרדים בהתאם לחוק חופש המידע, הקובע כי עליהם לשלם אגרה על סך 95 שקל ולהמתין 30 יום כדי לקבל תשובה".

פלד מדגיש כי "משמעות תגובות מסוג זה היא שהידיעות מסוכלות על-ידי הדוברים".

"באפריל 2010 החלטנו לפנות בעניין למשרד המשפטים בבקשה שיטפל בבעיה. יותר משנה עברה עד שקיבלנו תגובה רשמית בתחילת השבוע, ב-1 במאי", משחזר פלד.

למרות שבתגובה מכיר המשרד בכך שישנם מצבים בהם הדוברים לא מעבירים מידע בשל "שיקולים זרים", הוא מסרב להיענות לבקשת התנועה לשלוח הבהרה לדוברים כי עליהם להקל על עבודת העיתונאי.

"בשלב זה", נכתב בתגובת משרד המשפטים, "לא מונחת לפנינו תשתית עובדתית מספקת המעידה כי ההתנהלות המתוארת בפנייתכם היא תדירה ושיטתית".

אתמול (ג') שלח פלד מכתב נוסף למשרד המשפטים, ובו הוא כותב כי תגובתו כוללת "התייחסויות יפות, תקפות ומדויקות שאינן עונות על הכתוב במכתבי", שכן התגובה לא התייחסה למקרים בהם לא ברור אם יש למסור את המידע - אלא דווקא "למקרים בהם הדברים כן ברורים" .

"ההפניה לחוק", הוא מוסיף, "נועדה לעכב התייחסויות לבקשת העיתונאי ב-30 יום. מצד שני, מה לי כי אלין על עיכוב בהתייחסות לעיתונאי במשך 30 יום, כאשר התייחסותכם לפנייתי התעכבה שנה ושבוע".

בשיחה עם "גלובס" אומר פלד כי תוכן התגובה שהתקבלה וזמן ההמתנה הארוך מוכיחים כי "משרד המשפטים אינו נחוש לגרום לפקידים ולדוברים לפעול ביותר שקיפות. נוח להם לתת שיקול-דעת רחב מאוד. הדוברים נצלים זאת כדי להסתיר מידע".

פלד מבקש להבהיר כי אסור לדוברים, "שהם עובדי ציבור, להשתמש בשליטתם במסמכים ככלי במאבקי כוח עם עיתונאים".

בתגובה לפניית "גלובס" באשר לזמן ההמתנה הארוך שעבר בטרם התקבלה תגובתו נמסר ממשרד המשפטים: "צר לנו על הימשכות הטיפול בפניית התנועה לחופש המידע, הנובעת מעומס עבודה".

צרו איתנו קשר *5988