כמה מקבלים ריבית זכות בעו"ש? בבנקים מסרבים למסור

הפועלים ולאומי מפעילים תוכנית כזו מתחילת 2011, אך אינם מוכנים להעביר פרטים על היקפי הביצוע

הבנקים מסרבים לחשוף את הנתונים של היקפי הביצוע בתוכניות ריבית הזכות על העו"ש. על פי הערכות, הסיבה לאי-הרצון לפרסם את הנתונים היא התשלום הנמוך פר לקוח, המסתכם בשקלים בודדים, ונובע מהריבית מהנמוכה במשק.

הפועלים ולאומי החלו להפעיל תוכניות ריבית זכות בתחילת השנה. תוכנית עו"ש מקזז של הפועלים מבצעת באופן אוטומטי קיזוז בין הריבית על יתרת זכות בחשבון העו"ש לבין ריבית החובה על משיכת היתר. בנק לאומי מפעיל תוכנית שבה מקבל הלקוח אוטומטית ריבית על יתרות זכות בעו"ש, בגובה של 70% מהריבית המשולמת על הפק"מ.

לאחר תום רבעון מהפעלת התוכנית, הבנקים אינם מוכנים לפרסם נתונים לגבי הביצועים: כמה לקוחות נהנו מריבית הזכות, באלו סכומים מדובר בממוצע ומה הסכום הכולל של הריבית שניתנה. שני הבנקים העבירו אותה תגובה: "הבנק אינו מפרסם נתונים אשר לא פורסמו בדוחותיו העסקיים". מאידך גיסא, לבנקים גם אין כוונה לחשוף את הנתונים בעתיד. מלאומי נמסר כי אין החלטה האם לפרסם את הנתון בדוח הכספי הקרוב שיתפרסם בסוף מאי, ואילו בבנק הפועלים נפלה החלטה כי הנתון לא יתפרסם.

שני בנקים נוספים, דיסקונט והבינלאומי, עדיין לא הפעילו תוכניות לריבית זכות על יתרות העו"ש. בדיסקונט מתכוונים להשיק ביולי תוכנית הדומה לתוכנית של בנק לאומי, קרי ריבית אוטומטית על יתרות זכות בעו"ש. בבנק הבינלאומי, למרות שהצהירו כי בכוונתם לעשות כן, עדיין לא הציגו מועד; "הנושא נבחן", נמסר מהבינלאומי. שני בנקים נוספים, מזרחי טפחות ואגוד, מפעילים כיום תוכנית דומה, אך ללקוחות מועטים העונים על קריטריונים ספציפיים בלבד. את המהלך למתן ריבית זכות על העו"ש הוביל ח"כ אופיר אקוניס כשכיהן כיו"ר ועדת הכלכלה. אקוניס יזם לפני שנתיים הצעת חוק המחייבת את הבנקים לשלם ריבית זכות, אך הקפיא אותה לבקשת בנק ישראל, על מנת לאפשר לבנקים ליזום תוכניות דומות.

צרו איתנו קשר *5988