נבחן פוטנציאל הגז בשדה "אור" - וחיבורו ל"נועה"

חברת נובל אנרג'י בוחנת את האפשרות לחבר את מערכת ההפקה שתוקם בשדה הגז הימי "נועה" לשדה הגז "אור" הנמצא בחזקת "מד יבנה", זאת במידה שהשדה יפותח

חברת נובל אנרג'י בוחנת את האפשרות לחבר את מערכת ההפקה שתוקם בשדה הגז הימי "נועה" לשדה הגז "אור" הנמצא בחזקת "מד יבנה", זאת במידה שהשדה יפותח. "מד יבנה" נמצא כיום בחזקתם של 10 שותפויות שונות ובראשן ישראמקו המחזיקה ב-49.86%, כאשר חברת חנ"ל המחזיקה בכ-14.77% משמשת כמפעילת החזקה.

החברות המחזיקות בשדה אור דיווחו היום (ה') לבורסה כי בהמשך לדיווחים מה-16 ביוני, הודיעה מפעילת חזקת "מד יבנה" לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות, כי פנתה לחברת יעוץ הנדסי בלתי תלויה לצורך הערכה מחדש של עתודות הגז ברות ההפקה בשדה הגז "אור". לאחר קבלת ההערכה האמורה, תבחן המפעילה את ההיבטים ההנדסיים הכרוכים בפיתוח שדה הגז "אור", לצורך קבלת ההחלטה - אם וכיצד יפותח השדה.

על רקע זה ביקשה מפעילת החזקה מהממונה אורכה להגשת תוכנית פיתוח מלאה לשדה "אור". כמענה לפנייה, הודיע הממונה למפעילת "מד יבנה" כי הוא מורה לפעול לפיתוח שדה הגז "אור".

הממונה הורה להעביר אליו את המסמכים והנתונים הבאים במועדים הנקובים:

עד ל-10 באוגוסט - העברת החוזים עם חברות היעוץ להערכת עתודות ולתכנון הנדסי.

עד ל-21 באוגוסט - העברת דוח ההערכנ על העתודות בשדה "אור".

עד 15 באוקטובר - הגשת תוכניות קדיחה ופיתוח מפורטות.

עד ל-30 בדצמבר - הגשת חוזה עם קבלן קידוח וקבלן להנחת צנרת.

כמו כן הודיע הממונה כי במידה והחזקה לא תפותח כנדרש - רשאי שר התשתיות הלאומיות להוציאה מידי השותפים לחזקה.

השותפים בחזקת "מד יבנה": ישראמקו 49.86%, חנ"ל 14.77%, רציו 12.3%, פטרוכימיים 5.53%, יואל 4.43%, נפטא 3.54%, אקויטל 3.32%, דור כימיקלים 2.76%, דור חיפושי גז 2.76% וישראמקו אינק 0.7%.

נציין כי ב-15 ביוני דווחו החברות לבורסה כי הממונה הודיע במכתב שנשלח למפעילת חזקת "מד יבנה" כי "למרות המתחייב מחוק הנפט, עד היום לא נעשו כל עבודות פיתוח או הפקה של גז בחזקה וכי על אף האמור בתוכנית העבודה שצורפה לשטר החזקה לא הוגשה עד היום, תוכנית להמשך ביצוע פעולות בשטח החזקה. לאור זאת, הורה הממונה למפעילת החזקה להתחיל בפיתוח שדה הגז "אור" שבחזקה ולהגיש תוכניות לפיתוח השדה עד ליום 1 באוגוסט. כמו כן הביא הממונה לידיעת המפעילה כי לאחרונה הורה לחברת נובל ושותפותיה להתחיל בפיתוח שדה הגז הטבעי "נועה צפון" הסמוך והמפעילה התבקשה לבחון את אפשרות חיבורו של שדה הגז "אור" למערכת ההפקה שעשויה לקום במסגרת שדה "נועה צפון"".

צרו איתנו קשר *5988