הבינלאומי: הרווח עלה ב-21%; התשואה להון עלתה ל-7.3%

מנכ"לית הבנק, סמדר ברבר- צדיק: "חלק האשראי לנדל"ן מסך האשראי של הבנק הוא הנמוך ביותר במערכת הבנקאית. מהלך הקטנת הסיכון ניכר גם בהקטנת תיק הנוסטרו"

הבנק הבינלאומי דיווח הבוקר (ד') כי ברבעון השני של 2011 עלו רווחיו ב-21.2% ל-103 מיליון שקל. התשואה להון של הבנק אמנם השתפרה בצורה ניכרת ועמדה ברבעון השני על 7.3% בהשוואה ל-5.6% ברבעון המקביל אשתקד, אך שיעור תשואה להון זה עדיין נחשב לנמוך ביחס לנתונים שהציגו הבנקים הגדולים בישראל.

נציין כי במחצית הראשונה של השנה הגיעה התשואה להון ל-10.3% בחישוב שנתי. יחס הלימות ההון של הבנק עלה לשיעור של 12.98%, מתוכו הון ליבה של 8.38%.

סמדר ברבר- צדיק, מנכ"ל קבוצת הבינלאומי אמרה כי: "הדוחות משקפים את המהלכים בהם נקטנו השנה על מנת להערך להקטנת הסיכון בתקופה של אי ודאות והאטה בכלכלה העולמית. נמשך תהליך שיפור תמהיל תיק האשראי, איכותו ופיזורו, תוך המשך גידול באשראי המסחרי והקימעונאי, ותוך מדיניות מידתית בתחום הנדל"ן שמביאה לכך שחלק האשראי לנדל"ן מסך האשראי של הבנק הוא הנמוך ביותר במערכת הבנקאית, מדיניות בה נמשיך גם בעתיד. מהלך הקטנת הסיכון ניכר גם בהקטנת תיק הנוסטרו. במחצית הראשונה של 2011 (בעיקר ברבעון הראשון) קטן התיק בלמעלה מ-4 מיליארד שקל של השקעות באג"ח קונצרני ומניות בארץ בחו"ל. כיום שיעור האג"ח הממשלתי ובערבות ממשלתית עלה לכ-80% מהתיק. בנוסף הבנק ממשיך להציג ריסון ברמת ההוצאות וכן יחס הון ליבה נאות".

הרווח מפעולות מימון של הבינלאומי עלה בשיעור קל ל-522 מיליון שקל לעומת 519 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר במחצית הראשונה של השנה עלה הרווח מפעולות מימון לפני הוצאות הגין הפסדי אשראי ב-2.5% לעומת המחצית הראשונה של 2010 ל-1.118 מיליארד שקל.

החברה מציינת כי ברבעון השני הגיעו ההוצאות בגין הפסד אשראי ל-36 מיליון שקל.

ההכנסות וההוצאות התפעוליות של הבנק קטנו ברבעון החולף, כאשר ברבעון השני ההכנסות התפעוליות ירדו ב-4.3% ל-355 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד כשגם בהוצאות התפעוליות והאחרות חלה ירידה של 5.4% ל-687 מיליון שקל, קיטון זה נבע בעיקר מחיסכון בהוצאות מחשב.

צרו איתנו קשר *5988