המדינה שוקלת להכריז על קבוצת דלק מונופול בתחום הגז

הממונה על הגבלים עסקיים שוקל להכריז על דלק כמונופולין באספקת גז טבעי ■ שוקל להכריז על קיומו של הסדר כובל בין דלק, אבנר נובל ורציו במסגרת מיזם לוויתן

בעקבות בדיקה שהתקיימה בחודשים האחרונים ברשות ההגבלים העסקיים, הודיע הממונה על הגבלים עסקיים היום (ג') לדלק קידוחים שותפות מוגבלת ("דלק קידוחים"), אבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת ("אבנר"), דלק השקעות ונכסים בע"מ ("דלק השקעות") ו- Noble Energy Mediterranean ("נובל") כי הוא שוקל להכריז עליהן כבעל מונופולין באספקת גז טבעי בישראל. זאת לאור החזקתן בשני מאגרי גז טבעי בחזקות אשקלון ונועה המהוות יחד את מיזם ים תטיס, אשר מספק את מרבית הגז הטבעי בישראל כיום.

כמו כן, הודיע הממונה על הגבלים עסקיים לדלק קידוחים, אבנר, נובל, ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ("ישראמקו") ודור חיפושי גז שותפות מוגבלת ("דור"), אשר מחזיקות יחד במאגרי הגז הטבעי שבחזקות תמר ודלית, כי הוא שוקל להכריז עליהן כבעל מונופולין באספקת גז טבעי בישראל בתקופה שתחילתה במחצית השניה של שנת 2013.

החל משנת 2013, המחזיקות עומדות לספק למעלה ממחצית מהגז הטבעי בישראל מתוך המאגרים שבחזקות תמר ודלית. כבר בימים אלה מתנהלים מגעים שונים לקראת חתימת הסכמים ארוכי טווח להספקת גז ממאגרים אלו.

בנוסף, הודיע הממונה כי הוא שוקל לקבוע כי דלק קידוחים, אבנר, נובל ורציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת ("רציו") הן צדדים להסדר כובל בשל חבירתן יחד במסגרת ההיתר המוקדם רציו-ים הכולל את מאגר הגז לוויתן. עד לשנת 2007 החזיקה רציו לבדה בהיתר המוקדם רציו-ים. כניסתן של דלק, אבנר ונובל להיתר המוקדם רציו-ים בשעה שהן מחזיקות בנכסי נפט אחרים מהווה, לכאורה, הסדר כובל שלא נתקבל בגינו אישור ממערך ההגבלים העסקיים.

החברות האמורות הוזמנו להשמיע את טענותיהן והתייחסותן לפני הממונה על הגבלים עסקיים במסגרת הליך שימוע. יצוין כי לפני מספר שבועות הממונה הודיע לשורה של חברות העוסקות בתחום קידוחי הגז, ובהן דלק, נובל, מודיעין, והכשרת היישוב, על כך שמספר הסדרים העומדים על הפרק ביניהן מהווים לכאורה הסדרים כובלים הטעונים אישור מערך ההגבלים העסקיים.

צרו איתנו קשר *5988