זרח וגינקו במו"מ עם חברה זרה לביצוע סקר סייסמי ב"גוליבר"

בכוונת השותפות לפנות לקראת תום תקופת ההיתר המוקדם לממונה בבקשה לקבלת רישיון בשטח מצומצם הכולל חלק משטח ההיתר

שותפות חיפושי הנפט זרח, המחזיקה ברישיון המוקדם ב"גוליבר" ב-50%, דיווחה היום (ה') לבורסה כי המעריך החיצוני אליו הועברו כל הנתונים בשטח ההיתר המוקדם כדי שיכין דוח משאבים פרוספקטיביים, דורש מידע נוסף לצורך הכנת הדוח המבוקש על המטרה הרדודה לגז שזוהתה בשטח ההיתר המוקדם.

נציין כי את מחצית השניה של הזכויות ברשיון מחזיקה החברה האם שלה, גינקו. זרח וגינקו דיווחו עוד כי הם מנהלים מגעים עם חברה זרה לגבי שכירת שירותיה לביצוע סקר סייסמי למים רדודים OBC לאחר קבלת הרישיון, בכוונת השותפות לפנות לקראת תום תקופת ההיתר המוקדם לממונה בבקשה לקבלת רישיון בשטח מצומצם הכולל חלק משטח ההיתר. המשא ומתן עם החברה הזרה לא התגבש להסכם. עוד נודע כי המפעילות מנהלות מגעים עם חברה זרה כדי שהיא תשמש כמפעיל בשטח הרישיון, אם יוענק ע"י הממונה לענייני נפט.

את האישור המוקדם למשך 18 חודשים ברשיון "גוליבר" קיבלו זרח וגינקו ביוני מהממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, יעקב מימרן. רשיון "גוליבר" חולש על שטח של כ-509,000 דונם, ומשתרע על רצועה ימית צרה מחיפה עד תל- אביב לאורך חוף ים התיכון.

צרו איתנו קשר *5988