אדורם מכניס את היד לכיס: ילווה 3 מיליון שקל לאורד

החוב המאוחד של אורד, שנקלעה לקשיים - כ-330 מיליון שקל ■ האג"ח נסחרות בתשואה של עד 167%

אחרי שתשואת האג"ח של חברת אורד זינקה ל-167% - בעקבות הקשיים שאליהם נקלעה החברה - נחלצים בעלי השליטה, אמנון אדורם ובנו אריאל, לעזרת החברה, ויעמידו לה בתוך חודש הלוואה ללא ביטחונות וריבית, בסך של 3 מיליון שקל.

פירעון ההלוואה נקבע לינואר 2019, או כאשר החברה תצליח לגייס 15 מיליון שקל, לפי המוקדם ביניהם. בנוסף, ביצעה אורד בימים האחרונים רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה בסך של כ-4 מיליון שקל, בהתאם לתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 19 מיליון שקל.

אורד, הנמצאת בשליטת משפחת אדורם וקרן שמרוק (84% מההון בחלקים שווים), נקלעה למשבר ומתקשה לשלם את חובותיה בזמן. החברה מיישמת תוכנית התייעלות, הכוללת צמצומים והפחתות שכר בהיקף של 10%-15%, שתביא להערכתה לחיסכון שנתי של 6 מיליון שקל.

למרות מצבה הקשה של אורד, גרפו חמשת הבכירים בה שכר בעלות של 7.7 מיליון שקל אשתקד, כאשר כמעט מחצית מסכום זה קיבלו הבעלים - היו"ר אמנון והמנכ"ל אריאל אדורם.

אורד עוסקת בביצוע פרויקטים של מערכות חשמל, מתח נמוך ובקרת תנועה, והיא מעסיקה 460 עובדים. נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה עמדו התחייבויות החברה (במאוחד) על 330 מיליון שקל, מתוך זה כ-50 מיליון שקל חוב למחזיקי האג"ח של החברה (וחוב אג"ח דומה של החברה הבת, אפסק - שכבר נדרשה להחזר חוב).

הורדת דירוג של שש דרגות

רק באחרונה הורידה S&P מעלות את דירוג החוב של החברה בשש רמות, מ-BBB ל-B, והכניסה אותה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. כלכלני מעלות ציינו, כי "הורדת הדירוג נובעת מקשיי נזילות שעלולים להיווצר בטווח הקרוב... החברה הציגה ביצועים תפעוליים חלשים וירידה עקבית בצבר ההזמנות. להערכתנו, קיים חשש לחוסר יכולתה לעמוד בסילוק חלויות חוב של כ-44 מיליון שקל (קרן וריבית) במהלך 2012, כאשר קופת המזומנים הצנועה של החברה צפויה להיות תחת לחץ גובר והולך עוד במחצית השנייה של 2011".

הגירעון בהון העצמי של החברה מסתכם ב-16 מיליון שקל, על רקע הפסד של 52 מיליון שקל בסיכום מחצית 2011, בהמשך להפסד של 26 מיליון שקל ב-2010 כולה. בכוונת החברה למכור שתי חברות בנות כדי לעמוד בהחזר החובות לנושיה. מחזיקי האג"ח התכנסו בתחילת החודש, והם אמורים לבחור בימים הקרובים עו"ד שייצג אותם מול החברה.

מלבד הבנקים ומחזיקי האג"ח, לאורד יש נושה משמעותי נוסף - קרן המנוף אוריגו, שהעמידה לה באחרונה מסגרת אשראי של 45 מיליון שקל, ובמקביל השקיעה בפעילות המתח הנמוך שלה, המתבצעת באמצעות חברה בת, סך של 20 מיליון שקל. אוריגו קיבלה כנגד ההלוואה שיעבוד שוטף על כלל נכסי החברה.

חלק מהתמורה שהתקבלה מאוריגו שימשה את אורד להחזר חלק מחוב לקרן אחרת, פלנוס, שלה היא חייבת כיום 40 מיליון שקל. אורד איננה עומדת בתשלומי החוב לפלנוס, והצדדים פועלים לשינוי תנאי ההלוואה.

צרו איתנו קשר *5988