סוף לנסיעות לחו"ל? האוצר נלחם במתנות לסוכני הביטוח

זאת, כחלק מהמאבק של אגף שוק הון במכירת מוצרי ביטוח לא מותאמים ללקוח שמקנים עמלות גבוהות והטבות לסוכנים

אגף שוק ההון באוצר פרסם אתמול (ג') טיוטה שנייה לתקנות המסדירות את עמלות סוכני הביטוח. התקנות נועדו למנוע את התופעה הנפוצה של סוכני ביטוח מוטים המוכרים מוצרי ביטוח שאינם בהכרח מתאימים ללקוח אך מקנים להם עמלה גבוהה. הממונה על שוק ההון הוא פרופ' עודד שריג.

בטיוטה נקבע כי עמלת השירות המשולמת לסוכן ביטוח בשל שירות לקוחות, במהלך 5 השנים הראשונות לאחר צירוף הלקוח, תהיה לפחות 40% מהעמלה הכוללת ששולמה לסוכן בשנה הראשונה. כך למשל, אם יקבל הסוכן עמלת מכירה של 1,000 שקל בשנה הראשונה אזי עמלת השירות בשנה השנייה ואילך לא תקטן מ-400 שקל. כך לא ייפגע תגמול הסוכן אך התמהיל בין תגמול על מכירה ותגמול על שירות ישתנה.

באוצר מסבירים כי כיום כ-90% מהתגמול של הסוכן נובע מעמלת המכירה בשנה הראשונה והיתרה, כ-10% מעמלות המתקבלות בגין שירות שהוא מעניק ללקוח לאורך חיי הפוליסה. מצב זה גורם לסוכן לתת שירות פחות טוב ללקוח ובמקביל לתופעה המכונה טוויסטינג שבה הסוכן משפיע על הלקוח לעבור לחברה אחרת כדי לקבל שוב עמלת מכירה גבוהה.

מגבלת ה-40% אמורה למנוע מחברות הביטוח לתת לסוכנים עמלות גבוהות מאוד בשנה הראשונה כיוון שאז יאלצו לתת עמלות גבוהות גם בשנים שלאחר מכן. במקביל המוטיבציה של הסוכן להעביר את הלקוח תצטמצם והוא יתומרץ לשפר את השירות כיוון שעיקר התגמול שלו יהיה עבור שירות מתמשך.

כדי להקל על תקופת המעבר מהשיטה הנוכחית נקבע כי גופים מוסדיים יוכלו לתת מקדמה של עד 20% מעמלת השירות המצטברת (בחמש השנים שלאחר מכירה), כבר בשנת ביצוע המכירה. עמלה זו, שתיקרא עמלת שירות מוקדמת, תוגדר כהלוואה לסוכן והוא יחויב להחזירה במידה והמבוטח ביטל את הסכם הביטוח או עבר לסוכן אחר. זאת באופן יחסי לתקופה שנותרה עד תום חמש השנים.

סעיף מרכזי בטיוטה קובע כי גופים מוסדיים המנהלים חיסכון פנסיוני לא יוכלו לתגמל סוכן ביטוח באמצעות פרסים על עמידה ביעד מכירות. באוצר מסבירים כי במוצרי ביטוח פנסיוני, אותם המדינה מסבסדת באמצעות הטבות מס, כמו הפקדות לקרנות פנסיה, ביטוחי חיים וקופות גמל, אין מקום לפרסים למשווקים ובטח כאלו שיגרמו להטייתם.

בין הפרסים הנפוצים - נסיעות לחו"ל למי שעמד ביעדי מכירות אגרסיביים. נקבע כי אם החברות ירצו לתגמל סוכן, עליהן לתת לו את הכסף במישרין. מאחר שסכום זה יחושב כחלק מעמלת המכירה ויחול עליו סעיף ה-40%, יוגבלו הגופים המנהלים ביכולתם לתת עמלות גבוהות בגין מבצעי מכירות. המוצרים היחידים שבהם יוכלו לתת הטבה לא כספית יהיו מוצרי ביטוח כללי כמו ביטוחי רכב שמתחדשים אחת לשנה. במקרה זה יחויב הסוכן לתת ללקוח גילוי נאות בכתב לגבי העמלות, המתנות וההטבות ששולמו לו מחברת הביטוח בגין המכירה.

צרו איתנו קשר *5988