המשבר באירופה: האוצר בוחן את חוסנם של מבטחי המשנה

באוצר בודקים את היערכות חברות הביטוח להחרפת המשבר, והשפעות ההתפתחויות השליליות על הון החברות ואיכות ביטוחי המשנה שלהן

בצל הדאגה הרבה השוררת בשוקי ההון בארץ ובעולם ועל רקע המשבר הכלכלי באירופה, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, מרחיב באחרונה את המעקב שלו אחר האופן שבו חברות הביטוח מנהלות את ההון שלהן ואת הסיכונים שלהן. זאת, ביחס למדינות הנמצאות במשבר החריף יותר באירופה וגם ביחס לחברות ביטוח המשנה מולן עובדות חברות הביטוח המקומיות.

באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר בודקים בימים אלה את סוגיית ההיערכות של חברות הביטוח להחרפת המשבר באירופה, וההשפעות של התפתחויות שליליות על ההון של החברות ואיכות ביטוחי המשנה שלהן. בשלב זה משדרים באוצר רגיעה ובעיקר מצפים להתנהלות מושכלת מצד חברות הביטוח, תוך דגש על בקרת הנושא וההיערכות לו.

ביטוח המשנה מאפשר לפזר ולהקטין את הסיכונים שחברת ביטוח חשופה להם תוך פיזור ההתחייבויות הביטוחיות. מעבר ליתרונות הברורים והמשמעותיים בביטוח משנה, הרי שהסכמים אלו גם חושפים את חברות הביטוח המקומיות לסיכונים אחרים, הנובעים מחוסנו הפיננסי ומכושר פירעונו של מבטח המשנה.

בימים אלה קבוצות הביטוח המקומיות נמצאות בשלבים מתקדמים לסגירת הסכמי ביטוח המשנה שלהן לשנת העבודה הבאה. החלק הארי מביטוחי המשנה בישראל נעשה מול חברות ביטוח משנה אירופיות, שלהן נוכחות בינלאומית משמעותית ביותר. למעשה, כך גורסים בסביבת האוצר, מדובר בחברות בינלאומיות לכל עניין ודבר שנהנות מכריות הון אדירות ממדים, כך שאין דאגה ממשית מיוחדת לגבי מצבן.

בישראל חברת ביטוח גדולה הנשלטת על ידי חברת ביטוח אירופית גדולה - קבוצת מגדל שבשליטת ג'נרלי האיטלקית, כשהאחרונה היא מבטח המשנה הגדול ביותר של מגדל.

בסביבת מגדל מציינים כי למרות מצב המשק באיטליה, אין בעיה בנוגע לחוסנה של ג'נרלי ולכן אין בכוונת החברה לשנות את חלוקת ביטוחי המשנה שלה כרגע. ואכן, לפי שעה נראה כי מעבר לקשר הישיר בין ג'נרלי למדינה האם שלה, מדובר בקבוצת ביטוח איתנה - בדומה לקבוצות ביטוח אירופיות אחרות. לג'נרלי דירוג (AA-) של s&p ודירוג (A ) של A.M. best. אגב, חברת הדירוג Fitch אשררה לאחרונה דירוג (AA-) לג'נרלי עם תחזית דירוג ששונתה מיציבה לשלילית והורדת הדירוג לחוב הריבוני במדינה - תוך שציינה שלג'נרלי עוצמה ואיתנות כמו גם גיוון בינלאומי וניהול שמרני.

מבטח המשנה העיקרי של קבוצות הביטוח הגדולות ב 2010
 מבטח המשנה העיקרי של קבוצות הביטוח הגדולות ב 2010

צרו איתנו קשר *5988