תחנות הרדיו האזורי לא יוכלו לגבות כסף למשדרי התרמה

מנכ"ל הרשות השנייה, מנשה סמירה: "בעל זיכיון יהיה רשאי לשדר משדר התרמה ותשדיר פרסומת בענייני התרמה אך ורק מטעם מוסד ציבורי ולמען מטרה ציבורית"

תחנות רדיו אזוריות לא יוכלו להמשיך לגבות כספים בעד משדרי התרמה לגופים שונים או אנשים פרטיים - כך קבעה הרשות השנייה בהנחיות שהועברו למנהלי תחנות הרדיו האזוריות.

נושא ההתרמות ברדיו האזורי היה פרוץ למדי בשנים האחרונות. המצב איפשר לתחנות לקיים משדרי התרמות לגופים שונים או לאנשים פרטיים. פעמים רבות כלל הדבר גם הכנסות לתחנת הרדיו.

בשנים האחרונות נושא ההתרמות התפתח לממדים לא סבירים ואף פגע בלוחות השידורים. בעקבות זאת אישרה מועצת הרשות השנייה, בראשות אילן אבישר, כללים להסדרת הנושא שיחולו מ-1 בינואר 2012.

עם זאת, עד מועד כניסת הכללים לתוקף קיבלו התחנות האזוריות הנחיות מחייבות בתוקף מיידי, המתייחסות לסוגי תשדירים ומשדרים, עלויות ואופן גבייה ונוהל אישור מוקדם של הרשות השנייה בטרם השידור.

במכתב ששלח מנכ"ל הרשות השנייה, מנשה סמירה, למנהלי תחנות הרדיו האזוריות נכתב: "בעל זיכיון יהיה רשאי לשדר משדר התרמה ותשדיר פרסומת בענייני התרמה אך ורק מטעם 'מוסד ציבורי ולמען מטרה ציבורית'".

עוד נקבע כי תחנות הרדיו לא יגבו שכר במישרין או בעקיפין ממשדר ההתרמה. כמו כן, "לבעל זיכיון לא יהיה קשר עם מערך גביית התרומות".

עוד נכתב: "תשדירי ההתרמה יחויבו בסגנון מאופק וענייני, וחל איסור להשמיע רמיזה בדבר פגיעה העלולה להתרחש למי שלא יענה לקריאה לתרומה".

צרו איתנו קשר *5988