רונן מנחם: "לסין ארסנל כלים נכבד להתמודד עם האטה"

סקר מדד מנהלי הרכש של HSBC לחודש נובמבר ירד בשיעור חד ונרשמה קריאה של 48 נק' לעומת 51 נק' בחודש הקודם

היום פורסמו בסין נתונים חלשים על הסקטור התעשייתי. סקר מדד מנהלי הרכש של HSBC לחודש נובמבר ירד בשיעור חד ונרשמה קריאה של 48 נק' לעומת 51 נק' בחודש הקודם. הערכות המוקדמות צפו כי המדד יעמוד על 50.1 נק'.

רונן מנחם, מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה בחטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ בבנק מזרחי טפחות, מציין בתגובה כי הירידה במדד מנהלי הרכש והרכבו מבהירים לשלטונות סין כי הייצוא יוסיף להוות את העוגן המרכזי לפעילותה הכלכלית בטווח הקצר. זאת למרות הגידול הניכר והעקבי במעמד הביניים העירוני וברמת החיים של משקי הבית. לכן, נכונותם לשקול כעת עלייה (ייסוף) בשער היואן, כפי שהם נתבעים לעשות על ידי ארצות הברית ומדינות נוספות, תהייה נמוכה יותר. מטבע מקומי חלש יותר ישרת טוב יותר את צרכיהם, אם ייקלעו להאטה. לדבר עלולות אמנם להיות השלכות אינפלציוניות, דבר שהשלטונות בסין שואפים למנוע בכל מחיר, אך לנוכח התמסורת הנמוכה משער החליפין למדדי המחירים לצרכן בתקופת האטה, אין כרגע חשש גדול מדי בתחום זה.

האינפלציה בסין אכן ירדה במהירות בשלושת החודשים האחרונים. לפיכך, תיתכן אף הורדת ריבית כדי לתמוך בביקושים המקומיים, לאחר תקופה ממושכת של ריסון. תיתכנה גם הקלות במגבלות התכופות שהוטלו על הבנקים בסין במתן אשראי. יש לסין מאיפה להוריד ריבית ויש גם הרבה מגבלות אשראי וחסמים שניתן להסיר. לכן, אם סין אכן תיקלע להאטה, יש לה ארסנל כלים נכבד להתמודד עימה.

הן מדד מנהלי הרכש הכללי והן מדד התפוקה התעשייתית, שירד מ-51.4 ל-46.7, כרו תחתית בת 32 חודשים. המסר מהנתונים: אם המגמה השלילית העולה ממדד מנהלי הרכש תאושר - סין, המדינה המתפתחת הגדולה שהתרחבה בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות, תתקשה לתמוך כבעבר בכלכלה העולמית בשנים הבאות.

מדינת ה-BRIC החשובה תתקשה הפעם להוות כרית ביטחון אם כלכלת העולם תיקלע להאטה כפולה (double-dip). מנהלי המדד ציינו כי הירידה בחודש נובמבר הייתה החדה ביותר מאז מרס 2009 - חודש סמלי בו החל שלב ההתאוששות ממשבר 2008. לפי הנתונים הם מעריכים כי מדד הייצור התעשייתי הסיני יעלה בקצב איטי יותר בחודשים הקרובים. אמנם עדיין מדובר בעלייה דו ספרתית בת 11%-12%, אך סין זקוקה לגידול קבוע של 7% לפחות בתוצר כדי למנוע הרעה בתעסוקה. המנהלים הדגישו כי הביקושים המקומיים בסין מתקררים והם חוששים כי גם נתוני הייצוא, שעדיין חזקים, יחלשו בהמשך. מנגד הם מציינים את ההאטה בקצב האינפלציה.

כאמור, סעיפים רבים מצביעים עתה על הרעה ומעבר מהתרחבות להתכווצות, כולל סעיף ההזמנות החדשות החשוב, אך התמונה לא לגמרי שלילית. כמו כן, מדד מנהלי הרכש אינו המדד היחיד הבוחן את הכלכלה הסינית ומספק איתותים להמשך. מדדים אחרים מציגים תמונה שונה מעט. כך, לדוגמא, המדד הכלכלי המוביל של מכון המחקר קונפרנס בורד פורסם לפני שבוע ימים והציג עלייה בת 0.4% בחודש ספטמבר. המדד עלה 3.1% בששת החודשים האחרונים וארבעה מששת מרכיביו היו בטריטוריה חיובית. כמו כן, המדד הכלכלי השוטף לסין של מכון מחקר זה עלה 0.6% בחודש ספטמבר ו-4.4% בששת החודשים האחרונים. כל מרכיביו היו בטריטוריה חיובית.

מנהלי המדד מסבירים כי מדיניות מוניטארית מצמצמת, בפרט כלפי שוק הנדל"ן, הביאה בהתמדה להתקררות במנועי ההתרחבות העיקריים של המשק הסיני - ההשקעות בבנייה והאשראי הבנקאי. גם הרפיון בשוקי חו"ל מוסיף להעיב על הביקושים למוצרי הייצוא הסיניים. הם מציינים כי קצב ההתרחבות הכלכלית בסין אמנם יהיה איטי יותר בטווח הקצר, אך היא תימשך.

צרו איתנו קשר *5988