אקסלנס | לפני כולם

תשובה על כוונת האוצר: תיבחן השליטה בהפניקס

בכיר באוצר: "לא מרוצים ממקרה של בעל מניות שליטה בגוף מוסדי, שלא מחזיר חוב בחברה שבשליטתו, ובוחנים את כל ההשלכות על יציבות הקבוצה כולה, כמו גם על יציבות בעל השליטה" ■ ובינתיים: אלעד תשובה מקדם גיוס אג"ח באלעד אירופה

יצחק תשובה והסדר החוב שהוא מנסה להעביר בדלק נדל"ן שבשליטתו זוכים לביקורת, לא רק ממשקיעים המנסים למזער את הפגיעה בערך החוב כלפיהם, אלא גם מכיוון אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג. ל"גלובס" נודע, כי אנשי הפיקוח על הביטוח בוחנים את ההשלכות הנובעות מהצעת ההסדר לגבי תשובה, שמחזיק בידיו שליטה בחברת הביטוח הפניקס ובגוף המוסדי אקסלנס גמל - שהשליטה בהם מותרת רק לאחר בחינה מעמיקה וקבלת אישור מהאוצר.

"באוצר לא מרוצים ממקרה של בעל מניות שליטה בגוף מוסדי שלא מחזיר חוב בחברה שבשליטתו, ובוחנים את כל ההשלכות על יציבות הקבוצה כולה, כמו גם על יציבות בעל השליטה בקבוצה", אומר גורם בכיר באוצר, שהדגיש: "כשהאוצר נותן אישור להחזקת אמצעי שליטה בחברת ביטוח, הוא בודק בין היתר את כל יתר ההחזקות של בעל השליטה המיועד. אם אחת מהחזקותיו של אותו גורם חדלת פירעון, זה בהחלט יכול למנוע קבלת אישור שכזה".

בשלב זה נראה שלא יינקט כל מהלך מהותי ביחס לשליטה של תשובה בהפניקס (ובאמצעותה באקסלנס), המוחזקת באמצעות קבוצת דלק הציבורית. בסביבת תשובה בחרו שלא להגיב.

קבוצות הביטוח, כמו גם גופים מוסדיים אחרים המפוקחים על-ידי האוצר, נדרשים לתקנות הון רגולטורי קשוחות על-מנת להבטיח ככל הניתן את יציבותן הפיננסית, בדומה לקיים גם במערכת הבנקאות. זאת משום חשיבותן של החברות הללו למערך העסקים השוטף של המשק בכללותו - הרבה מעבר לחשיבותן המיידית כחברה עסקית רגילה. במסגרת זו חלות דרישות מעמיקות גם על בעלי השליטה בחברות הללו (המעוניינים באישור האוצר), אשר מוטת השליטה שלהם בחברות מוגבלת מאוד.

חברת דלק נדל"ן, שבשליטת יצחק תשובה, ביקשה בשבוע שעבר הסדר חוב, ביחס לאג"ח בסך כ-2.1 מיליארד שקל שהנפיקה. תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן, מחזיק, בנפרד, ב-64.4% ממניות קבוצת דלק, שמחזיקה בכ-48.1% בקבוצת הביטוח הפניקס.

במסגרת ההסדר המוצע, דלק נדל"ן תמיר את החוב למחזיקי האג"ח בצורה הבאה: 400 מיליון שקל בסדרות חדשות של אג"ח להמרה לתשלום בשנים 2017-2018; סדרת אג"ח נוספת בת 800 מיליון שקל תונפק לעשר שנים, אך תתחיל להיפרע רק בשנת 2017; מחזיקי האג"ח יקבלו 70% ממניות דלק נדל"ן; ותשובה עצמו יזרים לחברה 250 מיליון שקל בחמש שנים. ההסדר משקף לכל הפחות "תספורת" של 40% מהחוב, שהם יותר מ-800 מיליון שקל.

אבות אכלו בוסר? אלעד תשובה מקדם גיוס אג"ח באלעד אירופה

שישה חודשים לאחר שאלעד תשובה רכש מגיסו את השלד הבורסאי אורעד חי ושינה את שמו לאלעד אירופה (אגב יציקת נכסי נדל"ן פרטיים באירופה לתוכו), פועל בנו של יצחק תשובה לקדם הנפקה הכוללת מסגרת גיוס של לא פחות מ-2.3 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר הגישה, כזכור, חברת דלק נדל"ן של תשובה האב הצעה להסדר חוב בהיקף של 2.1 מיליארד שקל, והיא אינה מתכוונת להחזיר את מלוא חובותיה לציבור. על פי תשקיף המדף שפרסמה בסוף השבוע אלעד אירופה, בכוונתה לגייס עד 300 מיליון שקל במניות ועד חמש סדרות אג"ח שונות בהיקף של עד 400 מיליון שקל ע.נ. כל אחת.

הגיוס רק עוד שנה

אלעד אירופה פועלת בתחום הנדל"ן המניב (מסחרי, משרדים ומגורים) בגרמניה ובשוויץ ומעסיקה 42 עובדים. הכנסותיה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-13 מיליון אירו - דומה לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 6.6 מיליון אירו, לעומת רווח של 307 אלף אירו בתקופה המקבילה. היקף התחייבויות החברה (לפני הגיוס) מסתכם ב-144 מיליון אירו (720 מיליון שקל).

רשות ני"ע הודיעה לחברה, שהיא תוכל לבצע את הגיוס רק בחלוף שנה מיום הכנסת נכסי הנדל"ן הפרטיים של אלעד תשובה אליה, כלומר רק במאי 2012. מעניין יהיה לראות כיצד יתפתח עד אז המאבק בין יצחק תשובה לבין המוסדיים.

נציין כי אלעד תשובה אינו נושא משרה בחברה, אך מקבל 80 אלף שקל בחודש באמצעות חברת ניהול בשם אלעד בי.וי . החברה הודיעה שתפעל להסרת התחייבויות אישיות שלו לנכסים, בגין חובות שנטל באופן פרטי לצורך רכישת נכסים.

התוכנית של דלק נדלן לטיפול בחוב של 2.1 מיליארד שקל
 התוכנית של דלק נדלן לטיפול בחוב של 2.1 מיליארד שקל

צרו איתנו קשר *5988