קנס של כ-4.3 מיליון שקל לכלל בריאות, מנורה והפניקס

פרופ' עודד שריג, הטיל עיצומים כספיים על שלוש חברות הביטוח, לאחר שעלה כי לא שילמו כספים למבוטחים שביטלו פוליסות סיעוד ■ בנוסף, החברות נדרשו להחזיר ללקוחות כ-24 מ' ש'

המפקח על הביטוח פרופ' עודד שריג הטיל קנס בסך 4.3 מיליון שקל (במצטבר) על שלוש חברות ביטוח בשל הפרת הוראות בנוגע לפוליסות לביטוח סיעודי. על כלל בריאות שבבעלות כלל ביטוח הוטל קנס של 1.46 מיליון שקל, על הפניקס קנס של 1.43 מיליון שקל ועל מנורה מבטחים קנס בסך 1.4 מיליון שקל. בעקבות הביקורת הורה שריג לחברות הביטוח שהפרו את ההוראות להשיב סכום מצטבר של 24 מיליון שקלים לכ-11,000 מבוטחים.

גורמים באוצר מעבירים מסר ברור כי לא מדובר באירוע חד פעמי, כי כמדיניות תהיה מעתה "קפיצת מדרגה" בגובה ובתדירות הקנסות וכי בקרוב יוטלו קנסות נוספים בנושאים אחרים. בחברות הביטוח הגיבו בכעס רב על התנהגות האוצר "שריג משתולל ומגזים לחלוטין בקנסות שהוא מטיל. הוא מנסה להוכיח שהוא עובד אבל לא מפעיל שיקול דעת ודורס את החברות" אמר בכיר באחת מחברות הביטוח.

הקנסות הוטלו בעקבות ביקורות שערך הפיקוח על הביטוח בהן נמצא כי שלושת החברות לא שילמו כספים למבוטחים שביטלו פוליסות סיעוד, בהתאם להוראות המפקח. בשנת 2003 נקבע כי בפוליסות ביטוח סיעודי בפרמיה קבועה בהן צובר המבוטח זכויות, במידה וביטל המבוטח את הפוליסה, החברה מחויבת להשיב לו כספים עודפים (ערכי סילוק) בתשלום חד פעמי. זאת אם צבר קצבה חודשית הנמוכה מ-800 שקל. נמצא כי החברות לא פעלו כך ולכן הורה להן שריג להחזיר תשלומים למבוטחים וקנס אותן.

במנורה מבטחים בניהולו של מוטי רוזן זועמים על הקנס ורואים בו "מעשה מנהלי בלתי סביר באופן קיצוני". בכוונת מנורה מבטחים לערער על הקנס בפני בית המשפט. "ההכרעה מתעלמת מטענות רבות של מנורה מבטחים כאילו לא היו, ובראשן הטענה כי פרשנותו של המפקח לחוזר בלתי סבירה, בלתי הגיונית וסותרת את האמור בחוזר עצמו. לפיכך, ובניגוד לקביעה בהכרעה, מנורה מבטחים כלל לא הפרה את החוזר. בנוסף, הפעלת הכלי של קנס בנסיבות אלה היא מעשה מנהלי בלתי סביר באופן קיצוני, ובוודאי לא מידתי" טוענת החברה. בלב המחלוקת בין מנורה מבטחים לאוצר עומדת שאלת מועד התשלום למבוטח שביטל פוליסת ביטוח סיעודי. לפי הפרשנות של מנורה, התשלום יתבצע רק בעת קרות אירוע סיעודי. לטענת מנורה מבטחים היא פועלת לפי תנאי הפוליסה שאישר האוצר.

באוצר כאמור סבורים כי על המבוטח לקבל את התשלום המגיע לו בעת ביטול הפוליסה ולא שנים רבות לאחר מכן. כמו כן, הטיל המפקח עיצום כספי של 80 אלף שקל על כלל בריאות בשל "מסירת מידע באופן שיש בו כדי להטעות את המפקח במהלך הביקורת". בזמן הביקורת נמצא כי מידע שהועבר על ידי אנשי כלל ביטוח הציג תמונה לפיה כלל בריאות פעלה לפי הנחיות האוצר, בעוד שבפועל לא בוצעו ההנחיות. למרות חומרת האירוע הוחלט באגף שוק ההון להפעיל שיקול דעת ולא להטיל קנסות אישיים על בכירים בכלל בריאות ובכללם המנכ"ל ראובן קפלן. לא נמסרה תגובת כלל ביטוח לטענות האוצר.

צרו איתנו קשר *5988