"פיצוי הסתברותי" ליוסי לנגוצקי?

פסק הביניים שנתן אוקון בתביעת לנגוצקי נגד סקורפיו ובני שטיינמץ עורר מלחמת גירסאות

פסק הביניים, שנתן ביום חמישי שעבר הבורר בעז אוקון בתביעה שהגיש יוסי לנגוצקי נגד קבוצת סקורפיו בנוגע לזכויותיו בתגליות הגז הטבעי "תמר" ו"דלית", עורר מלחמת גירסאות בין לנגוצקי לבין סקורפיו.

בעוד לנגוצקי טען באמצעי התקשורת כי אוקון קיבל את תביעתו, ולכן לנגוצקי בירך על המוגמר ואמר שהוא מצטער שאביו ואמו כבר אינם בחיים "כדי לראות את הרגע הזה" - נמסר מטעמה של סקורפיו כי "לנגוצקי בחר לפרסם חצאי-אמיתות מתוך פסק ביניים ארוך ומנומק של כבוד הבורר".

עיון בפסק הבורר של אוקון מעלה כי (בדומה למקרים רבים) האמת במחלוקת שבין הצדדים, על פרשנות פסק הביניים של אוקון, נמצאת איפה שהוא באמצע בין שתי הגירסאות.

לנגוצקי צודק בטענתו כי אוקון קבע כי סקורפיו הפרה את ההסכם עמו, בכך שהיא התעלמה מהחובה לסייע לו למצוא מממן חלופי ומהחובה למסור לו את הודעת הפרישה בעיתוי שיאפשר לו למצוא מממן תחתיה.

עם זאת, אוקון לא קיבל את תיאור המצב של לנגוצקי, שתיאר את עצמו כמי שישב והמתין להחלטה (של סקורפיו), ובשל כך החמיץ הזדמנות בטוחה להתעשר (לאחר שבינואר 2009 נודע כי בקידוח "תמר" התגלו מרבצים של גז טבעי שערכם נאמד ב-8 מיליארד דולר).

"התיאור של לנגוצקי אינו שלם", אמר אוקון, ובלשונו הציורית הסביר: "הניסיון של לנגוצקי להציג את עצמו כמין טנטלוס, שנגזר עליו לעמוד מתחת לגפן פורייה בסמוך למים בלא יכולת לאכול ולשתות, היה מוגזם. ההודעה על פרישת סקורפיו התקבלה באיחור ממשי, אבל בסביבה שבה לנגוצקי היה נמצא לא היו מים או גפנים פוריות, והמשקיעים שאותם ניתן היה למצוא - אפילו לו ניתנה ההודעה - לא היו מובטחים".

גורל הסכסוך שבין לנגוצקי לבין סקורפיו תלוי בשלב הבא של הבוררות, שבו יצטרך אוקון לקבוע אם יש קשר סיבתי בין הנזק לבין הפרת ההסכמים על-ידי סקורפיו; ואם קיים קשר סיבתי - לאיזה חלק מהנזק אחראית סקורפיו.

עם זאת, בפסק הביניים רומז אוקון לפתרון שעשוי להתקבל בתום הבוררות כולה: "ההלכה הפסוקה מכירה בזכות לפיצויים גם במצבים של 'עמימות סיבתית'. אחד המקרים הבולטים הוא פגיעה בהזדמנות לבצע עסקה אלטרנטיבית. במקרים כאלה קיימת אפשרות לפסוק 'פיצוי הסתברותי', שישקף את הסיכוי שנשלל מהנפגע, גם אם סיכוי זה נמוך מ-50%".

כדוגמה לכך הביא אוקון את פרשת צ'פלין האמריקנית, שבה נמנע ממתמודדת בתחרות לבחירת מלכות יופי להגיע לתחרות. בית המשפט קבע כי הנזק שנגרם לתובעת הוא אובדן הסיכוי של 25% שהיה לה לזכות בתחרות, והפיצוי שפסק לה שיקלל את אובדן הסיכוי עם הרווח שהיה צפוי לה מהזכייה.
בדומה למקרה של המתמודדת בתחרות היופי, יבחן אוקון בשלב הבא של הבוררות בין סקורפיו ללנגוצקי את השאלה - מה הייתה ההסתברות לגילוי מצבורי הגז במועד כריתת ההסכם, או במועד הפרתו, ומה היו סיכוייו של לנגוצקי למצוא מממן חלופי, למרות ההפרה של סקורפיו. נראה כי על-פי השקלול הזה ייקבע הפיצוי שייפסק לטובתו של לנגוצקי.

צרו איתנו קשר *5988