צבירן מתרחק מאקזיט: פילת מפסידה - ומחפשת הלוואות

‎‎פילת טכנולוגיות הייתה אמורה לשלם 5.1 מיליון שקל תמורת 60% ממניות צבירן ייעוץ וסקרים, אך טרם גייסה את המימון הנדרש ‏‎‎‏‏■ להערכת רואי החשבון של פילת, יכולתה להמשיך בפעילות עסקית סדירה מותנית בהצלחת תוכנית התייעלות והשגת מימון‏‏

‎‎האם פרופסור משה צבירן מתרחק מאקזיט של 22 מיליון שקל, ממכירת חברת הסקרים שייסד והנושאת את שמו? למרות שחתם בספטמבר על הסכם למכירת "צבירן ייעוץ וסקרים" לחברה הציבורית פילת טכנולוגיות, השלמת העסקה נראית היום מוטלת בספק.

‏‏‏פילת, המספקת שירותי ייעוץ בתחום משאבי אנוש, מיון והשמת כוח אדם, נמצאת כיום בעיצומו של סכסוך מר בין בעלי המניות שלה. לצד זאת, גם מצבה הפיננסי אינו מזהיר, כפי שעולה מהדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2011, שפורסמו רק היום (מניית החברה הושעתה ממסחר בשל העיכוב).

בסקירת הדוחות מפנים רואי החשבון של פילת את תשומת הלב להפסדי החברה: 5.5 מיליון שקל בחודשים ינואר-ספטמבר 2011, מתוכם 5.1 מיליון שקל ברבעון השלישי; וכן לתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת, שהסתכם ב-7.8 מיליון שקל בינואר-ספטמבר.

‏להערכת רואי החשבון, יכולת החברה להמשיך בפעילותה העסקית באופן סדיר מותנית בהצלחת תוכנית התייעלות ובהשגת המימון הדרוש לה לצורך עמידה בהתחייבויות. פילת כבר צמצמה בכוח האדם שלה ומתכננת להמשיך בצמצום. במקביל, היא ממשיכים לחפש מימון. לפי הדוחות, פילת פנתה לקרן לעסקים בינוניים לקבלת הלוואה של 4 מיליון שקל, וההנהלה מעריכה שהסיכוי לקבל את ההלוואה גבוה.

‏‏‏‏צבירן ייעוץ - שהעסקה לרכישתה נמצאת כאמור בסכנת ביטול - עוסקת בביצוע סקרים ובמתן שירותי ייעוץ בתחום השכר וההטבות. פילת הייתה אמורה לשלם לצבירן סכום 5.1 מיליון שקל תמורת 60% מהמניות ב-2 בינואר, אך לא עשתה זאת וטרם גייסה את המימון הנדרש.

‏‏‏בדוחות נכתב כי פילת טכנולוגיות "עושה מאמצים לגייס את ההון הדרוש להשלמת העסקה", וכי מתנהל מו"מ עם המוכרים כדי לגבש מועד מוסכם לדחיית התשלומים. עד היום העבירה פילת לצבירן תשלום ראשון בסך 850 אלף שקל, תמורתו הייתה אמורה לקבל 10% ממניות צבירן, אך עדיין לא קיבלה את המניות.

‏‏בהנהלה משדרים "עסקים כרגיל"

‏נזכיר, שמבנה העסקה הוא כזה שפילת אמורה לשלם לצבירן 8.5 מיליון שקל עבור מניותיו בחברה, סכום שרובו הגדול מיוחס למוניטין שצברה החברה הנרכשת. אך את עיקר התמורה יקבל פרופ' צבירן בדיבידנדים - בסך 12 מיליון שקל - שיועברו לידיו ערב השלמת העסקה, וסכום נוסף של 1.2 מיליון שקל שישולמו לו בשלוש השנים הקרובות. בנוסף, צבירן אמור להמשיך לספק לפילת שירותי ייעוץ מקצועי עד סוף שנת 2014, תמורת שכר רבעוני של 40 אלף שקל.

‏אי-עמידה בתשלום שנקבע מראש עלול לסבך את פילת בתביעה משפטית. בהסכם לא נקבע פיצוי מוסכם על הפרת חוזה, ולדברי יועציה המשפטיים של החברה לא ניתן להעריך את גובה התביעה שתוגש, אם תוגש. במקרה של תביעה, בהנחה שבסופו של דבר העסקה תתפוצץ, יצטרך צבירן להוכיח לבית המשפט את הנזק שנגרם לו על-ידי פילת. לפי הערכות, בשלב זה עדיין לא נשקלת אפשרות להליכים משפטיים, והצדדים מנסים למצות את המגעים ביניהם לדחיית מועד העסקה.

‏למרות שפילת לא עומדת בהתחייבות חוזית לצבירן, ההנהלה והדירקטוריון מנסים להרגיע וכותבים בדוחות שלדעתם "אין באירוע הנזכר לעיל כדי להטיל ספק משמעותי לגבי יכולת החברה להמשיך ולפעול באופן סדיר, ולעמוד בפירעון התחייבויותיה". ‏

‏‏בשלושת הרבעונים הראשונים של 2011 לא היה שינוי מהותי בהכנסות פילת לעומת התקופה המקבילה ב-2010, והן הגיעו ל-35.7 מיליון שקל. אולם החברה עברה להפסד תפעולי של 4.8 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 2.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה, בשל עלייה חדה של 62% בהוצאות הנהלה וכלליות ל-10.1 מיליון שקל, וזינוק של 80% בהוצאות המכירה והשיווק ל-4.5 מיליון שקל. בסוף הרבעון היו לפילת 5.7 מיליון שקל במזומן והשקעות לטווח קצר.

‏‏‏‏‏רואי החשבון של פילת מציינים שבתקופת הדוח התגלו "חולשות מהותיות באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי", לדוגמה בתשלומי יתר ליו"ר החברות הבנות בחו"ל ובבקרה על תהליך השכר.

‏חיכוכים בין בעלי המניות

‎‎שווי השוק של פילת הוא 18 מיליון שקל, לאחר ירידה של 50% במניה ב-2011. בעלי המניות העיקריים בחברה הם בית ההשקעות הדס ארזים, שמחזיק ב-18.3% ממניותיה בקופות הגמל שלו, וקבוצת בעלי מניות יוצאי ההסתדרות - ביניהם שלמה בראון, נמרוד קלוסקה, גיל שלי ועומרי קוהל, המחזיקים בכ-21% ממניות החברה.

‏‏בהדס ארזים טענו באחרונה כי חברי הקבוצה דאגו לעצמם להטבות, משרות וקידום של קרוביהם בחברה. בית ההשקעות מסר אז כי "איבד את האמון במרבית דירקטוריון החברה, כחברים באורגן אשר אמור למלא תפקידו נאמנה ולהוות שומר סף לטובת עניינם של כלל בעלי מניות החברה. כן הוא חושש כי דירקטוריון החברה רואה לעתים, לכאורה וחלילה, את טובת מקורבי בעלי המניות ולא את טובת החברה וההקפדה על ממשל תאגידי תקין".

‏‏בתגובה, אחד מבעלי המניות, שלמה בראון המחזיק בכ-3% מפילת, יצא כנגד הטענות הללו וכתב להדס ארזים, כי "לא נפל כל פגם באורחות המינהל התקין בחברה ובדירקטוריון (לרבות ובמיוחד, בהליכי מינויים של מנהלים בחברה)". ‏

במקביל, ביטלו חברי הקבוצה הסכם שיתוף פעולה ביניהם, לאחר שאסיפת בעלי מניות לא אישרה את חידוש הכהונה של שלושה דירקטורים, על רקע המאבק.

‏‏בתוך כך, חתם לפני מספר שבועות מנכ"ל החברה, גדי לוטן, על הסכם לרכישת 10.3% ממניות פילת שמחזיקה אלפא 1 של גבי דישי, שהתפטר בעבר מתפקיד דירקטור בחברה והעלה חשדות לניהול לא תקין שלה.

‏השלמת העסקה צפויה בעוד מספר ימים, ב-15 בינואר, כשהסכם זה מחזק את קבוצת בעלי המניות יוצאי ההסתדרות במאבק נגד הדס ארזים. לוטן עצמו כיהן עד לפני כשנה כמנכ"ל ההסתדרות במשך שש שנים, והוא מונה למנכ"ל על-ידי קבוצת יוצאי הארגון. ‏‎‎‏

‏‎‎לפי הערכות, בשלב זה עדיין לא נשקלת אפשרות להליכים משפטיים, והצדדים מנסים למצות את המגעים ביניהם לדחיית מועד העסקה

‏‏‎‎בהנהלה ובדירקטוריון מנסים להרגיע: "אין באירוע כדי להטיל ספק משמעותי לגבי יכולת החברה להמשיך ולפעול באופן סדיר, ולעמוד בפירעון התחייבויותיה".

צרו איתנו קשר *5988