אפקט שוקי זיקרי: העליון קבע הנחה בארנונה למספרות

נאור אליהו: אין בפסק הדין בעניין מישל מרסייה בכדי לסייע לכל המספרות בישראל

האם מספרה היא תעשייה? מלאכה? שירותים? מסחר? עיריית תל-אביב, למשל, חייבה עד לא מכבר את המספרות בעיר ב-328 שקל למ"ר ברוטו לשנה, על-פי תעריף "שיורי", הגבוה במיוחד ומיועד לעסקים שמתקיימות בהם פעילויות שאין להם סיווג מיוחד או סיווג קרוב לתחום פעילותם, בצו הארנונה.

בית המשפט העליון קבע לאחרונה, בדיון שתבע מישל מרסייה, כי נכס המשמש כמספרה בתל-אביב יסווג כ'בית מלאכה'. אחד השיקולים שעמדו ביסוד החלטת העליון היתה העובדה כי לא אין בצו הארנונה של תל-אביב סיווג 'שירותים' ורק סיווג 'בתי מלאכה לייצור' וסיווג שיורי - "בניינים שאינם משמשים למגורים" .

לנוכח נוסח זה בצו הארנונה של תל-אביב, ציינו השופטים כי אין ברירה אלא לסווג את המספרה שהוחזקה על-ידי מישל מרסייה כבית מלאכה.

אנו סבורים כי בית המשפט העליון שגה בתוצאה האופרטיבית של פסק דינו. היה עליו לקבוע כי התעריף שיחול הוא התעריף המינימלי שנקבע לקטגוריה זו בתקנות (58 שקל למ"ר בתעריפי 2011).

תוצאה זו אף היתה עולה בקנה אחד עם תקנות ההסדרים במשק, ולפיה אם לא הוטלה בשנת הכספים הקודמת ארנונה כללית על סוג נכס - לא יפחת סכום הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה מהסכום המזערי, ולא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לאותה שנת כספים.

כך או כך, אין בפסק הדין בעניין מישל מרסייה בכדי לסייע לכל המספרות בישראל. דומה כי רק מספרות הממוקמות ברשויות שבהן לא נקבע בצו המסים סיווג לנכסים מסוג "משרדים שירותים ומסחר" יצאו נשכרות.

ספרי חיפה למשל, שבה מספרות נכללו בקבוצת "עסקים אחרים שלא פורטו בצו", יוכלו לבקש לשלם מעתה לפי תעריף מלאכה בעירם. זה אמנם גבוה במעט מהסיווג בתל-אביב, ברם נמוך באופן משמעותי מהתעריף השיורי שנקבע ל"עסקים אחרים" בצו של חיפה.

אני סבור כי התוצאה העולה מפסק דינו של בית המשפט העליון אינה סבירה ועשויה לגרום לאפליה חמורה בין מספרות ברחבי הארץ, שכן ברשויות אחדות יסווג מספרות בתעריפים הנמוכים שנקבעו לסיווג "מלאכה", וברשויות אחרות בתעריפים הגבוהים שנקבעו לסיווג "משרדים שירותים ומסחר".

נמצא כי לפי פסק דינו של בית המשפט העליון, נכסים בעלי שימוש זהה יחויבו בתעריפים שונים ולפי קטגוריות סיווג ראשיות שונות, לפי הרשות בה ממוקם הנכס.

את תוצאות פסק דינו של בית המשפט העליון, המביאה ליצירת פערים גדולים בתעריפי הארנונה המושתים על מספרות ברחבי הארץ, ניתן לראות בטבלה המצורפת.

המתודולוגיה: חישוב עלות מ"ר מורכבת וכוללת מכלול שלם של עלויות, שברוב המקרים אינן מוכרות וזמינות. חברת "ערך - מיסוי עירוני וניהול נדל"ן" בנתה טבלה עם נתון ממוצע, בהתחשב בכל הפרמטרים המשפיעים על עלות מ"ר מושכר: שכר דירה חודשי (כולל העמסת שטח ציבורי), דמי ניהול, חניה, ארנונה ("מנורמלת" על מנת שתשמש בסיס להשוואה בין אזורים /ערים) ועלות אגרת שילוט.

מדד ערך ארנונה מספרות
 מדד ערך ארנונה מספרות

* הכותב הינו מנכ"ל חברת "ערך - מיסוי עירוני וניהול נדל"ן".

צרו איתנו קשר *5988