ריבלין פנה לוועדת הכנסת: להעלות את שכר הח"כים ב-3.3%

שלח מכתב ליו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין, וביקשו להעלות את המלצת גרונאו על סדר יומה של הוועדה ולהעלות את שכר הח"כים רטרואקטיבית מינואר 2011

יו"ר הכנסת רובי ריבלין פועל להעלות את שכרם חברי הכנסת. ריבלין שלח הערב (א') מכתב ליו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין, וביקשו להעלות את המלצת גרונאו על סדר יומה של הוועדה.

ריבלין כותב כי "על שולחנה של ועדת הכנסת הונחה המלצת ועדת גרונאו בנושא עדכון שכר חברי הכנסת ב 3.3%. זאת, לאחר ששכר חברי הכנסת לא עודכן בשנת 2009 בשל ההחלטה דאז להקפיא את שכר חברי הכנסת בעקבות המשבר הכלכלי ששרר באותה עת. מאז אותה החלטה - כבר עודכן שכרם של נושאי משרה אחרים כמו נשיא המדינה, שרים, סגני שרים, ונושאי משרה שיפוטית, אך לא עודכן שכרם של חברי הכנסת".

ועדת גרונאו דנה בנושא ובעקבות המלצתה המפורשת (פה אחד) להשוות את מצבם של חברי הכנסת לנושאי המשרה האחרים ולתקן את העיוות שנוצר, אומר ריבלין.

עוד מציג ריבלין את המלצות ועדת גרונאו לפיהן "סעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז 1986, קובע כי שכרם של חברי הכנסת יתעדכן בהתאם לשכר הממוצע במשק...אולם בחודש דצמבר 2008, בעקבות פנייתו של יו"ר הכנסת המליצה הוועדה הציבורית לכנסת, שלא לעדכן את שכרם של חברי הכנסת בשנת 2009. המלצה זו באה נוכח המשבר הכלכלי וההאטה בפעילות הכלכלית...".

בהמשך ריבלין מציין כי "הוועדה החליטה לאחרונה שבעקבות השיפור במצב הכלכלי והתחדשות הצמיחה יש לעדכן את שכר חברי הכנסת, שנשחק באופן ריאלי בשנים האחרונות. הוועדה ממליצה אפוא כי שכר חברי הכנסת יעודכן החל מינואר 2011, תוך התחשבות באי העדכון בשנת 2009. מאחר ועדכון השכר בשנת 2009 היה אמור להיות בשיעור של 3.3%..מומלץ ששכר הח"כים יעודכן בשיעור זה כעת. העדכון ישולם בתשלום אחד ב-1 בחודש שלאחר פרסומה של ההחלטה, עבור התקופה שמינואר 2011".

צרו איתנו קשר *5988