תנאי העסקה חדשים למנהלים ומורשי החתימה בבינלאומי

800 המנהלים ומורשי החתימה בבנק קיבלו שיפור בתנאיהם, כגון תוספת ותק של 1% בשנה והגדלת השתתפות של כ-150 שקל בחודש באחזקת הסלולר

תנאי העסקה חדשים למנהלים ומורשי החתימה בבנק הבינלאומי. ההנהלה, בראשות סמדר ברבר צדיק, החליטה לאמץ באופן חד-צדדי את הסכם ההעסקה החדש, שנחתם לפני חודשים ספורים בבנק לאומי עם המנהלים, ולהחיל אותו על 800 המנהלים ומורשי החתימה בבינלאומי. זאת, לאחר שההסכם הוצג לפני ועד המנהלים, בראשות שמוליק ויסמן.

נציין כי זה שנים רבות, ועל פי הסכם העבודה שלהם, צמודים עובדי הבינלאומי בתנאיהם לעובדי לאומי. נדבך מרכזי בהסכם, הוא הסמכות שתקבל ההנהלה לנייד מנהלים ומורשי חתימה, מדרג המטה לדרג השדה. הניוד יאפשר תכנון מסלולי קריירה אינטגרטיביים, ויגדיל את שליטת ההנהלה ואת גמישותה בניהול כוח האדם בבנק.

לצד זה, קיבלו המנהלים שיפור בתנאיהם - תוספת ותק של 1% בשנה, מעבר לתוספת הרגילה השנתית; הגדלת השתתפות של כ-150 שקל בחודש באחזקת הסלולר, והרחבת הזכאים לכך; נבנה מדרג דרגות חדש, שייפרס על פני עשר דרגות במקום חמש כיום, ויאפשר קידום גם של חצי דרגה. שינוי נוסף, הוא הכנסה של דרגת מורשה חתימה מקצועי - דרגה שנועדה לקדם אנשי מקצוע שהם מורשי חתימה, אך לא מנהלים אנשים בפועל - כמו רו"ח, עו"ד ויועצי השקעות, כך שתינתן להם אפשרות קידום - אך לא במסלול הניהולי.

צרו איתנו קשר *5988