האם ועדת שניט תפחית את גובה המזונות שמשלם אב גרוש?

עוה"ד ורד כהן וענן בר-און, בעלי משרד העוסק גם בדיני משפחה, מציגים שאלות ותשובות להבהרת המלצות ועדת שניט בעניין ביטול "חזקת הגיל הרך" בגירושים

בשבוע שעבר נודע כי שר המשפטים יעקב נאמן תומך בהמלצות ועדת שניט, הממליצה על ביטול "חזקת הגיל הרך" וקביעת עיקרון אחר במקומה: שני ההורים המתגרשים יטפלו בילד ויממשו את אחריותם ההורית כלפיו, תוך בחינת טובת הילד באופן פרטני.

עו"ד ורד כהן ועו"ד רענן בר-און, בעלי משרד העוסק גם בדיני משפחה, מציעים מקבץ שאלות ותשובות להבהרת המלצות הוועדה והשלכותיהן.

האם חקיקת החוק משמעותה "לקחת לאמא את הילד"?

"חלילה! החידוש הוא בקביעת הגדרה הורית שווה לשני ההורים. שני ההורים ייראו כבעלי אחריות הורית שווה לילד. אדרבא - האם תחדל להיות ברירת המחדל הבלעדית לטיפול בילד וכמי שכל האחריות נופלת על כתפיה. עיקרון-העל הוא טובת הילד, וכמובן שביטול האם הינו ההיפך הגמור מטובת הילד. ההורים יחלקו יחד בגידול הילדים, למרות שההורים עצמם נפרדו. זאת, משום ההכרה בחשיבותו של כל אחד מההורים לילד, וזכותו של הילד שכל אחד מהוריו יממש את הורותו כלפיו".

האם המשמעות היא חלוקת זמן מגורים שווה של הילד עם כל אחד מהוריו?

"לא. ההצעה מגדירה את המושג 'אחריות הורית' כמחויבות כוללת של שני ההורים למילוי צורכי חייהם המגוונים של ילדם, מעורבות אישית של כל אחד מהם בנוגע לגידולו, חינוכו ודאגה למכלול ענייניו ולקיום קשר אישי וסדיר עימו. אין הדבר אומר בהכרח חלוקה שווה של זמן המגורים של הילד עם כל אחד מהוריו. חלוקת זמן המגורים תיקבע לפי שיקולי טובתו של הילד. חלוקת זמן המגורים תיקבע או בהסדר מוסכם בין ההורים, ובאם אין הסכמה - על-ידי בית המשפט, על-פי צורכי הילד ונסיבות המקרה הספציפי שנדון בפניו".

מה החידוש בהצעה בנוגע להורה המשמורן?

"היום ההורה שהופך להיות המשמורן - בדרך-כלל האם - הוא למעשה מי שמנהל, מחליט ומבצע, על דעת עצמו, כל דבר ועניין הקשור לילד, למרות שמלכתחילה לא זו הייתה כוונת המחוקק. כך, בפרקטיקה, ההורה המשמורן מתנהל במרבית המקרים כאילו היה אפוטרופוס בלעדי על הילד. ההנחה המוטעית הינה כאילו ההורה המשמורן הוא האחראי לילד, או לפחות האחראי 'יותר' מההורה האחר, וכאילו הוא בעל הזכויות העודפות לגבי הילד. החידוש בשינוי המוצע הוא בביטול הדירוג בין ההורים.

"לפי ההצעה, שני ההורים יהיו המטפלים והאחראים לילד, על-פי המתווה שנקבע כמתחייב מטובת הילד. לשני ההורים יהיה מעמד הורי שווה ללא קשר למשך זמן שהותו של הילד אצל כל אחד מהם. אף אחד מההורים לא יוגדר כמשמורן.

"במילים אחרות, ממש כשם שלפני הגירושים זכה הילד לאבא ואמא שווי מעמד - כך לאחר הגירושים יש לילד אבא ואמא, ואלה לא הפכו להורה עיקרי והורה משני. בזכות ההגדרה ההורית השווה יראה הילד את שני ההורים במעמד הורי זהה, ויראו ההורים עצמם שאף אחד מהם אינו בעל סמכות עליונה".

כיצד ישפיע הדבר על המאבקים בין ההורים?

"אם יבוטל המעמד המדורג של ההורים - הורה עיקרי והורה משני - ויושווה מעמד שניהם, עשוי הדבר להפחית משמעותית את המאבקים בין ההורים. במצב היום מתקיימת במקרים רבים תחרות בין ההורים, כאשר כל אחד מהם צובר ראיות להוכיח את התאמתו לתפקיד ההורה המשמורן עימו יהיה לילד קשר יומיומי, ובמיוחד שוקד על איסוף ראיות לאי-התאמתו של ההורה האחר להיות הורה משמורן.

"מאבקים אלה לא זו בלבד שמעמיקים את הקרע בין ההורים עד כדי נזק בלתי הפיך, אלא מעל לכל חושפים את הילד לקונפליקט ההורי, לניכור ולתפיסת מציאות מעוותת. לאחר השינוי המוצע יהפוך הנושא לבלתי רלבנטי. שהרי שני ההורים יוכרו כשווים באחריותם ההורית, והדבר יאפשר את הפניית משאביהם ומלוא מרצם להיטיב עם הילד, בלא להידרש למאבקים חסרי תוחלת ומזיקים".

האם להמלצות הוועדה יש השפעה על גובה המזונות שישלם האב?

"לא. הוועדה לא עסקה בנושא המזונות, ולהמלצותיה אין השפעה בנושא המזונות. כך, נוצר מצב בו לצד הקביעה לפיה שני ההורים ייטלו חלק שווה בגידול הילדים אין הצעת פתרון לעניין תשלום המזונות של הילדים.

"על-פי החוק, החובה לתשלום המזונות הבסיסיים מוטל על שכמו של האב. ההמלצות אינן כוללות התייחסות לבעיה כיצד יהיה בידי אבות ליטול חלק שווה בגידול הילדים, כאשר הם שנושאים בעיקר נטל המזונות. במיוחד כאשר לאב יש יותר מילד אחד, וסכומי המזונות מגיעים לאלפי שקלים בחודש.

"הוועדה אינה מציעה פתרון למחיר היקר שיגבה השוויון. מבחינת האבות - צמצום שעות עבודתם (על מנת לשהות עם הילד), היעדרויות מעבודה, אי-קבלת קידום ואי-העלאת שכר; מבחינת האמהות - החשש שאלה תיסחטנה לוותר על חלק מסכומי המזונות כדי לזכות בחלוקת זמן בלתי שוויונית, לפיה ישהה הילד אצל האם יותר מאצל האב. הוועדה קבעה הטבה אחת לאב החולק משמורת משותפת עם האם - הפחתה של 25% מדמי המדור.

"במצב היום, האב משתתף בתשלום מדור עבור הילד, בנוסף לסכום המזונות. דמי המדור עומדים על 33% מהוצאות המדור בגין ילד אחד, 40% בגין שני ילדים ו-50% בגין 3 ילדים ומעלה. לפי המלצת הוועדה, יופחתו 25% מדמי המדור המוטלים על אבות, ברם אין קביעה לענין הוצאות המזונות".

צרו איתנו קשר *5988