כיצד מייצרים תשואה עודפת בתיק תוך שימוש באופציות?

מכירת שוקת היא מהאסטרטגיות הנפוצות ביותר בשוק הנגזרים ■ מה היא הניבה למשקיעים בשנתיים האחרונות, ומהו הסיכון שבה בשנה הקרובה?

אומדן האלפא לתיק ההשקעות הוא אחד האומדנים הטובים ביותר לבדיקת איכות מנהלי ההשקעות. האחרונים מנסים ליצור תשואה עודפת ביחס לתשואת תיק השוק, ואחת הדרכים היא שימוש באסטרטגיות באופציות. תוספת התשואה עשויה להיות משמעותית, אך רמת הסיכון בהתאם.

אחת האסטרטגיות הידועות והנפוצות ביותר בשוק הנגזרים, היא ביצוע מכירת שוקת, CALL ו-PUT מחוץ לכסף בשלב שבו ערך שחיקת הזמן של האופציות הוא הגבוה ביותר; זאת כאשר המשקיע מניח, כי שוק המניות יישאר באותו מחיר של נכס הבסיס.

בדרך-כלל באופציות מחוץ לכסף מדובר בעשרה ימים לפני הפקיעה - אז השחיקה של מחיר האופציה ביחס לזמן (תטא) מגיעה לרמתה המקסימלית.

הרעיון שעומד מאחורי האסטרטגיה, הוא שלאורך זמן ביצועה יתרום תשואה עודפת לתיק ההשקעות. נציין, שבביצוע אסטרטגיה זו, על המשקיע להעמיד בטחונות לפי מודל התרחישים של הבורסה.

בשנת 2008 מבצעי האסטרטגיה הזו הרגישו על בשרם את התנודתיות הגבוהה של נכס הבסיס בזמן המשבר, שגרם למוכרי האופציות הפסדים עמוקים.

מבדיקה שערכנו במהלך השנתיים האחרונות, עלה כי ביצוע אסטרטגיית שוקת 5% מחוץ לכסף, הניבה בשנת 2010 רווח של כ-2% ורווח אפסי בשנת 2011. נציין כי הנחת המוצא שלנו הייתה אי-סגירת הפוזיציה עד לפקיעת האופציות.

שנת 2010 התאפיינה בסטיות תקן נמוכות, שתרמו פרמיות ממוצעות של כ-200 שקל לכל שוקת בכל פקיעה; זאת לעומת 2011, ובעיקר המחצית השנייה של השנה, שבה סטיות התקן עלו בצורה משמעותית ויצרו פרמיות ממוצעות של 420 שקל לשוקת. הירידה החדה של מדד ת"א 25 בחודש נובמבר 2011 (ראו גרף) הסבה למוכרי האופציות הפסד, אשר קיזז את כל רווחיות השנה.

אך האם 2012 תחייך למוכרי האופציות, או לחילופין - המחיר של תנודה חריגה בשוק המניות בשווקים הפיננסים יגרום למשקיעים הפסדים כבדים? משקיעים אשר צופים שנה חיובית במדדי המניות, והתמתנות בתנודתיות נכס הבסיס, עשויים ליהנות מביצוע אסטרטגיה זו.

לעומתם, אלה החוששים מתנודתיות גבוהה במהלך השנה, יראו מול עיניהם אסטרטגיה שהפיצוי בה לא תואם את רמת הסיכון הגלומה בה.

רמת הביטחונות הגבוהה שיש לרתק במכירת אופציות מחוץ לכסף, עשויה לרדת, על-ידי קניית אופציות מחוץ לכסף (לדוגמה, אופציות 10% מחוץ לכסף) ויצירת הפסד מקסימלי קבוע במקרה הגרוע ביותר, אך תצמצם במקביל את רווחיות האסטרטגיה.

כיצד מגיב מדד תל אביב בעשרה ימים האחרונים שלפני הפקיעה
 כיצד מגיב מדד תל אביב בעשרה ימים האחרונים שלפני הפקיעה

צרו איתנו קשר *5988