יש גבול להקלות: קריה חרדית לא תקבל פטור מהיטל השבחה

החרדים אולי יקבלו עדיפות בזכאות לדיור מוזל, אך ההקלות הנדל"ניות שציפו להן נעצרו, מסתבר, לפחות במה שנוגע לפטור ממיסי תכנון

החרדים אולי יקבלו עדיפות בזכאות לדיור מוזל, אך ההקלות הנדל"ניות שציפו להן נעצרו, מסתבר, לפחות במה שנוגע לפטור ממיסי תכנון. ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה במחוז ירושלים פסלה באחרונה בקשה לפטור מהיטל השבחה להקמת קריה חרדית, וזאת בניגוד למה שקיוו חסידי סאטמר.

מעשה שהיה כך היה: חברת ג'רוזלם הומס אינק החליטה לממש זכויות בנייה על קרקע שבבעלותה, ברחוב עלי הכהן בירושלים, וביקשה לשם כך היתר בנייה להרחבות דיור ותוספת יחידות. הוועדה המקומית דרשה מ"ג'רוזלם" היטל השבחה, וזו ערערה על כך בטענה שהיא פטורה מההיטל בשל סעיף בחוק התכנון והבנייה שמעניק פטור לקרקע של מוסדות בעלי אופי ציבורי, שאינם למטרת רווח. הוועדה המקומית יוצגה בידי עו"ד תמר איגרא ממשרד הררי טויסטר ושות'.

לשון החוק מגדירה פטור לקרקע השייכת למוסדות שמטרתם חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט, בתנאי שעיסוק המוסד אינו לשם רווחים ובתנאי שהקרקע או התמורה ממכירתה ישמשו לאחת המטרות הציבוריות שלעיל. בכדי לקבל את הפטור צריכים שלושת תנאים אלה להתקיים.

"ג'רוזלם" טענה שמטרת הבנייה לסייע לחסידי סאטמר בירושלים, ולפיכך היא פטורה מן ההיטל. יו"ר ועדת הערר, עו"ד גלעד הס, הגם שהסכים שמטרה זו חשובה, חידד וציין שאינה עונה על תנאי הפטור. הס קבע שהקמת קריה חרדית אינה עונה על אף אחד מתנאי הפטור, שכן ההיתר שמבוקש אינו להקמת מוסדות העוסקים בתחומים המוגדרים, משום שאין כל ראיה שמוכיחה שהחברה התאגדה שלא למטרת רווח והזכיר כי בקשת ההיתר היתה למגורים, שאינם כלולים ברשימת הייעודים הפטורים.

החברה טענה שהמקרקעין ניתנים כסעד וצדקה, שהן מטרות הכלולות ברשימה הפטורה, אך הס התעקש שגם אם אכן כל הדירות ניתנו ללא תמורה כספית לחסידי סאטמר - וציין כי דבר זה אף לא הוכח - הרי מתן דיור ללא תמורה אינו נחשב אוטומטית כסעד או צדקה.

לפיכך, דחתה הוועדה את הבקשה לפטור, אולם אפשרה לחברה להגיש שומה נגדית עד אמצע פברואר, ואם תוגש, ימונה שמאי מכריע לעניין.

"מעטים יחלקו על ההצדקה של היטל ההשבחה", אומר עו"ד עופר טויסטר, מומחה לתכנון ובנייה, שלא היה מעורב בייצוג התיק, "מס זה מבוסס על רעיון חלוקת השבח, הנולד כתוצאה משינוי תוכנית בניין עיר, בין הנהנה הישיר ובין הציבור". עם זאת, הוא מוסיף "היטלי השבחה תמיד ניתנים למו"מ על גובהם. נישומים, כדרכם של נישומים, תמיד מחפשים סעיפי פטור והצדקות להימנע מתשלום או להפחיתו. במקרה דנן נעשה ניסיון יצירתי במיוחד, לפרוץ מעבר לטענות הפטור הרגילות, שלא צלח".

צרו איתנו קשר *5988