ביטוח ישיר מוכרת לקרן באטרי 17% מאיי.די.איי ביטוח

לפי שווי של כ-730 מיליון שקל לאיי.די.איי ביטוח ■ עם השלמת העסקה תאמץ איי.די.איי. ביטוח מדיניות דיבידנד לפיה תחלק דיבידנדים בסך שלא יפחת מ-50% מרווחיה השנתיים

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות מודיעה היום כי נחתם הסכם בין ישיר איי.די.איי. החזקות, חברה בת בבעלות מלאה, איי.די.איי חברה לביטוח, חברה בת בבעלות מלאה של ישיר החזקות ו-Battery Ventures - קרן השקעות גלובאלית, לפיו תרכוש Battery מניות של איי.די.איי ביטוח המהוות 17% מהונה המונפק והנפרע.

במועד ההשלמה, אשר צפוי לחול במהלך הרבעון השני של 2012, תשלם באטרי עבור המניות כ-124 מיליון שקל המייצגים שווי של כ-730 מיליון שקל לאיי.די.איי ביטוח. תמורה נוספת של עד 12 מיליון שקל, המייצגים השלמה לשווי של 800 מיליון שקל לאיי.די.איי ביטוח, יתקבלו בעתיד באם יתקיימו תנאים מסוימים.

עם השלמת העסקה תאמץ איי.די.איי. ביטוח מדיניות דיבידנד לפיה תחלק דיבידנדים בסך שלא יפחת מ-50% מרווחיה השנתיים.

עם השלמת העסקה צפוי להירשם בספרי ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות גידול בהון בהיקף של כ-70 מיליון שקל.

Battery הינה קרן השקעות המתמחה בעיקר בהשקעות בחברות טכנולוגיה, אשר גייסה הון ממשקיעים בהיקף של כ-4 מיליארד דולר.

עוה"ד צבי פירון וגייל עציון ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות' ייצגו בעסקה את ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות ואת קרן באטרי ייצגו עוה"ד ריק מאן ולוני בכר ממשרד גרוס ושות'.

דורון שנידמן, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו רואים בשווי לפיו מבוצעת ההשקעה והעובדה שהיא נחתמת בתקופה זו של אי וודאות בשווקים הפיננסים בעולם עדות מוחשית לאיכות ולפוטנציאל הגדול הטמון בפעילות חברת הביטוח והקבוצה בכלל."

צרו איתנו קשר *5988