גרוניס: על ביהמ"ש להבטיח שהכנסת תקפיד על זכויות הפרט

בטקס השבעתו לנשיאו העשירי של בית המשפט העליון, הפתיע השופט אשר גרוניס בהצהרה אקטיבסטית: "הרשות השופטת הינה הערובה הטובה ביותר להגנה על זכויות האדם ולכך שהרשויות האחרות לא יחרגו מהמותר להן"

"על בתי המשפט, ובראשם בית המשפט העליון, לעמוד על המשמר ולהבטיח כי הרשות המחוקקת והרשות המבצעת יפעלו תוך הקפדה על זכויות הפרט ומתוך התחשבות באינטרס הכלל. בצד הביטחון הפיזי, יש להבטיח את החוסן המוסרי של החברה".

כך, בהצהרה מפתיעה ואקטיביסטית זו, הושבע היום (ג') השופט אשר דן גרוניס לנשיא העשירי של בית המשפט העליון. טקס השבעתו של גרוניס התקיים במשכן נשיאי ישראל.

בנאומו בטקס השבעתו כתב גרוניס: "הנני חוליה נוספת בשרשרת ארוכה, שהראשון בה היה הנשיא משה זמורה ז"ל. הייתה לי זכות גדולה לשבת לצידם של ענקי משפט. יש לוודא כי אמצעי הבקרה והביקורת על השופטות והשופטים לא יפגעו בתפקודם, בעצמאותם ובאי-תלותם".

עם זאת, גרוניס ציין כי "התפקיד המרכזי של מערכת משפט - הכרעה בסכסוכים - מתבצע בבתי המשפט האחרים, לא בעליון".

גרוניס הביע עמדה מגוננת על בית המשפט העליון, שעשויה להפתיע חלק מתומכיו במערכת הפוליטית, כשאמר כי "בשנים האחרונות נעשו ניסיונות מכיוונים שונים לפגוע ברשות השופטת. הנשיאה דורית ביניש עמדה כחומה בצורה בפני אותם ניסיונות, וזו הזדמנות נוספת להודות לה על פעילותה".

לדברי גרוניס, "כל מי שהדמוקרטיה הישראלית יקרה לו, חייב להגן על הרשות השופטת. הרשות השופטת הינה הערובה הטובה ביותר להגנה על זכויות האדם, ולכך שהרשויות האחרות לא יחרגו מן המותר להן.

"דמוקרטיה אמיתית אינה יכולה להתקיים בלא רשות שופטת בלתי תלויה, עצמאית וחזקה. בצד העצמאות ואי-התלות האישית של השופטים, שאין חולק כי הן קיימות בארצנו, יש להבטיח את עצמאותה המוסדית של מערכת השפיטה".

ביניש נפרדה בדמעות

נשיאת העליון הפורשת, דורית ביניש, ציינה בנאום שכתבה לטקס השבעתו של גרוניס, כי "הנשיא גרוניס הוא שופט מקצועי, ענייני ויסודי ומשפטן מובהק. אין בלבי ספק שהשופט גרוניס יהיה נשיא שיתרום לפיתוח המערכת השיפוטית ולשמירה על עצמאותה ואי-תלותה".

שעות אחדות קודם לכן, התקיים בבית המשפט העליון טקס פרישתה של ביניש מכהונתה השיפוטית ומתפקיד הנשיאה. ביניש נשאה דברים גם בטקס זה, ותוך שהיא נשנקת ודומעת חליפות, פנתה ליורשה גרוניס שישב לצידה, ואמרה לו: "עבדנו משך שנים בשיתוף-פעולה מלא, ביחסי עבודה מצוינים ובחברות טובה. אין זה סוד שבתחומים מרכזיים, גישותינו למשפט שונות. הדבר אף פעם לא העיב על יחסינו. לאשר גרוניס ולי חיבה משותפת למשפט המינהלי, וכשעמדו על הפרק שאלות קשות ומורכבות נהגנו להיוועץ ולהחליף דעות. אשר הוא שופט בכל רמ"ח אבריו, מקפיד על קלה כחמורה ונשמר מפני השפעות חיצוניות".

ביניש אמרה כי היא מעבירה לגרוניס הן את השרביט והן את עול הניהול. "כדרכן של פרידות, הטקס היום אינו קל לי. אני נפרדת מבית המשפט העליון, שהיה ביתי למעלה מ-15 שנים. 40 שנה בשירות הציבורי עברו עליי כהרף-עין. לא פרקליטות המדינה ולא בית המשפט נתפסו בתודעתי כמקום עבודה. הייתה זו דרך חיים".

ביניש התייחסה גם למצוקה החברתית בארץ. "שכבת הביניים הנושאת בעול חובות המדינה חשה רגשי קיפוח. מוסדות החינוך, הרווחה הבריאות וגם רשויות אכיפת החוק לא זכו לתמיכה ולעדיפות, שהם ראויים להם. בחברה הישראלית ניכרת תופעה של זילות חיי אדם. ראוי כי נכיר גם בשוויון של האוכלוסייה הערבית", ציינה.

על תקופתה בפרקליטות אמרה: "הדבר החשוב ביותר בעיניי היה החירות שניתנה לי לייצג נאמנה את המדינה בשם ממשלותיה השונות, ללא הבחנה פוליטית ביניהן. הקו שהנחה אותי ואת חבריי לעבודה היה שהמדיניות אינה מוכתבת על-ידי הפרקליטות, שכן היא עניין לממשלה הנבחרת. אבל תמיד יש קווים אדומים, שאותם אסור לנו כנציגי המדינה, לחצות. עמדתי האישית הייתה שאין לוותר על העקרונות שבשמם פועלים, ובמקרים מעטים ונדירים אף במחיר הימנעות מייצוג עמדת המדינה בבית המשפט".

על דרכה השיפוטית אמרה ביניש: "צעדתי בשבילים שכבשו קודמיי, מתוך יראה וכבוד. לימים המשכתי את הצעידה בדרכי שלי. בית המשפט לעולם אינו עוצר מלכת. כשופטת וכנשיאה האמנתי שהחשוב ביותר הוא לשמור על עצמאות בית המשפט, על אי-תלותו ועל יכולתו ליישם את הערכים המהותיים של הדמוקרטיה. בית המשפט חייב לעמוד על משמר שלטון החוק, על שמירת החוק וכיבודו במוסדות השלטון למען הבטחת דמותה הערכית, הדמוקרטית והמוסרית של המדינה. על הרשות המבצעת החובה לבצע וליישם את פסקי הדין".

בהתייחס להמשך דרכו של העליון תחת מנהיגותו של גרוניס, אמרה ביניש: "עלינו לעשות כל מאמץ לתיקון החברה שהפערים הכלכליים בה הלכו והתרחבו ועלולים לכרסם בעיקרון השוויון, עד כדי פגיעה בשלמותנו כחברה. החברה שלנו נשענת במידה רבה על הרצון הטוב והמחויבות שקיבלו על עצמם גופים חברתיים, חלילה לבית המשפט לסגור בפניהם את דלתותיו".

"אני פורשת היום מבית משפט מצוין ומקצועי, בית משפט פלורליסטי, שטובי השופטים בישראל מכהנים בו. אם תרמתי ולו חוליה בשרשרת הייחודית של שופטי ישראל", סיימה ביניש את דבריה כשגרונה ניחר, "הרי נפלה זכות גדולה בחלקי".

פרישתה של ביניש והשבעתו של גרוניס מסמלים לא רק סוף עידן ותחילתו של עידן חדש בערכאת השיפוט הבכירה, אלא גם חילופי דורות בבית המשפט העליון. כעת כל השופטים המכהנים בעליון מונו לתפקידם ב-10 השנים האחרונות, וכמחצית מהם מונו ב-3 השנים האחרונות.

אף שזהו עליון חדש כמעט לגמרי מבחינה פרסונלית, השמיעו היום שופטי העליון עמדה ברורה וחד-משמעית, ולפיה הם "ניצבים על כתפיהם של ענקים" - קרי, ימשיכו לצעוד במסורת ובנתיבים שהתוו ענקי המשפט של הדורות הקודמים.

"קברניט איתן"

הנשיא הנכנס גרוניס אמר בדברי פרידתו מביניש, כי היא מסיימת "קריירה מפוארת בת עשרות שנים בשירות הציבורי. אני סמוך ובטוח כי נכונו לה עוד תפקידים חשובים בשירות הציבור, וכי יידעו לנצל לטובת העם והמדינה את כישרונותיה הרבים. יש בה מיזוג נפלא של ידע משפטי רחב ועמוק עם הכרה מקפת של המציאות, שילוב מנצח בין משקל נכבד לזכויות אדם בצד הכרה באינטרס הכלל, בצורכי הציבור ובדרישות הביטחון".

גרוניס הוסיף כי "כל פרישה של שופט או שופטת יש בה עצב, במיוחד כשפורשת נשיאה שהטביעה חותם הן על הפסיקה והן על ניהול הרשות השופטת. הנחמה היא שדורית פורשת במלוא כוחה, ואין ספק שתמלא בעתיד תפקידים חשובים נוספים בשירות הציבור".

המשנה לנשיאה, השופט אליעזר ריבלין, אמר: "זו הפעם האחרונה שאני מנצל את עיקרון הסניוריטי, כדי לומר כמה מילים לנשיאה היוצאת ביניש ולנשיא הנכנס גרוניס. כשזכיתי להכיר את ביניש גיליתי עמידה איתנה על עקרונות, חוסר נכונות להשלים עם עוולות, סבלנות וסובלנות. מעולם היא לא נתנה להחלטות הענייניות להעיב על יחסי החברות, מעולם לא ניסתה לכפות את דעתה, אף שתמיד השמיעה אותה".

ריבלין ציין כי השופט גרוניס שימש מורה שלו באוניברסיטת תל-אביב, בנושא חופש הביטוי. "הוא חבר אמיתי ונאמן, ידען וחרוץ, שנכון תמיד לסייע. בית המשפט העליון, אין זה סוד, חווה טלטלות קשות. היום מתמנה לנשיאו קברניט איתן, שימשיך להובילו לחוף מבטחים. זכיתי ואני זוכה לשמש שופט בבית המשפט העליון תחת 3 נשיאים גדולים, אהרן ברק, דורית ביניש ואשר גרוניס". ריבלין ציין כי עד היום שימש המשנה לנשיאה, ומהיום ישמש משנה לנשיא.

"מקום של כבוד"

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אמר כי פועלה של ביניש על כס השיפוט הוא "דוגמה ומופת ליושרה ולמקצועיות ללא פשרות, מקור לעוצמה מוסרית ולגאווה. ביניש מותירה אחריה בית משפט עליון חסון, עצמאי ומוערך. בפועלה קנתה לה מקום של כבוד בשרשרת הדורות. של בית המשפט העליון. עמדה בפסיקתה על כתפי ענקים, וכך גם ימשיכו אחריה".

ביניש השיבה ליועץ: "הכרנו כששימש סנגור מתחיל, והיום הוא מייצג את התביעה ומשרד המשפטים, וזה גורם נחת".

שר המשפטים יעקב נאמן, אמר: "אני נמצא במשרד המשפטים 3 שנים, בזמן זה מונו 7 שופטים לעליון ונשיא שמחליף אותך, הכול פה-אחד. ההבנה והיכולת להגיע לדברים שאין בהם ויכוח אלא מקדמים את מערכת המשפט זו התכונה החשובה ביותר שאני רוצה להצביע עליה. הדיונים שלנו היו מרתקים, לגופו של עניין, הכול בחדר הסגור, בלי רעמים וברקים. זו הייתה הדרך הנכונה".

נאמן הודה גם לבעלה של ביניש, יחזקאל, שסייע לרעייתו לקיים את תפקידה החשוב.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, אמר כי ביניש "הופקדה על הספינה ועשתה זאת בהצלחה. התמודדת באומץ רב מול גורמים חזקים החותרים תחת יסודות הדמוקרטיה הישראלית. אם יש אדם במדינת ישראל שחשב שיש מקום לביטוי הדרת נשים, הרי שאת בכהונתך מהווה את התשובה הניצחת לכך. דרכך היוותה לנו ולחברה כולה השראה בזכות יכולותיהן של נשים במערכת המשפט הישראלית".

בתום טקס הפרישה, ולפני טקס השבעתו של גרוניס לנשיא, התקיימה בבית המשפט העליון קבלת-פנים חגיגית לבכירי מערכת המשפט בעבר ובהווה. היו שם נשיאי העליון בדימוס אהרן ברק ומאיר שמגר, שופטי העליון בדימוס מישאל חשין, יצחק זמיר, דליה דורנר, טובה שטרסברג-כהן, יצחק אנגלרד, צבי טל, תיאודור אור, יעקב טירקל, דבורה ברלינר, וכן שופטי העליון שיושבעו לתפקידם רק בעוד 3 חודשים, אורי שהם ופרופ' דפנה ברק-ארז.

צרו איתנו קשר *5988