ההמלצות להגבלת שכר בכירים - לאישור ביום א'

ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לאשר ביום ראשון את המלצות ועדת נאמן, להגבלת שכר הבכירים בחברות ציבוריות

ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לאשר ביום ראשון את המלצות ועדת נאמן, להגבלת שכר הבכירים בחברות ציבוריות. לצד הגברת עצמאות הדירקטורים וחיזוק הממשל התאגידי - כפי שהציעה הוועדה שקמה כבר לפני כשנתיים - מוצע תיקון נוסף, שעל פיו תוסדר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב, וכן לקבוע הליך אישור מיוחד לשכרו של המנכ"ל בחברות אלה.

על פי החוק החדש, מדיניות התגמול תקבע על ידי ועדה מיוחדת לענייני שכר שימנה הדירקטוריון, ותורכב מרוב של דירקטורים חיצוניים. שאר חבריה יהיו דירקטורים בלתי-תלויים. הוועדה תביא את המלצותיה לאישור הדירקטוריון, ולאחר מכן לאישור האסיפה הכללית.

אישור מדיניות התגמול באסיפה הכללית של חברה ציבורית יהיה טעון, בנוסף על רוב רגיל של בעלי המניות, גם רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעל השליטה, ואשר אין להם עניין אישי בהחלטה. בחברת איגרות חוב יידרש רוב רגיל לצורך האישור באסיפה הכללית של בעלי המניות. הסדר מיוחד מוצע בהצעה לגבי חברה ציבורית-נכדה, הנשלטת על ידי בעל שליטה דרך לפחות שתי חברות ציבוריות, או חברות איגרות חוב.

צרו איתנו קשר *5988