ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק הבינלאומי

העילות לסכסוך העבודה הן הודעות חד-צדדיות שנמסרו לועד המנהלים ומורשי החתימה בבנק, בדבר יישום חד-צדדי של הסכם קיבוצי, שנמסרו בחוסר תום לב

הבנק הבינלאומי הודיע היום (ג') לבורסה כי ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק, המתייחס לאוכלוסיית המנהלים ומורשי החתימה בבינלאומי ובחברה-הבת בנק פועלי אגודת ישראל.

העילות לסכסוך העבודה כפי שנמסרו בהודעה הן הודעות חד-צדדיות שנמסרו לועד המנהלים ומורשי החתימה בבנק, בדבר יישום חד-צדדי של הסכם קיבוצי שנחתם בבנק לאומי ב-13.2.2011, שנמסרו בחוסר תום לב במהלך מו"מ בין הצדדים שלא מוצה ולא הסתיים, ואשר יש להן השלכות מתחום דיני ויחסי העבודה, הפוגעות במנהלים ובמורשי החתימה בבנק.

בהתאם להכרזה על סכסוך העבודה, אם עד ה-21 במארס לא ייחתם הסכם כאמור, המנהלים ומורשי החתימה יוכלו לנקוט עיצומים החל מיום מה-22 למארס ואילך.

מהנהלת הבנק נמסר כי "גישתו של הוועד אבסורדית: לאורך כל השנים, עומד הועד על משמרתו בתקיפות ותובע לאמץ את הסכם בל"ל ככתבו וכלשונו, גם אם בכך הוטלה מעמסה כספית נכבדה על הבינלאומי שמימדיו ופעילותו העסקיים קטנים לעומת לאומי. כעת, משהעדכונים הנעשים בבנק לאומי בהסכם מול עובדיו פחות נוחים לועד, כך לפחות הוא תופס אותם, מבקש זה להתנער מהאימוץ האוטומטי בבחינת לאחוז במקל בשני קצותיו. נדגיש כי כל השנים ההנהלה משלמת את כל מה שמתחייב מהסכם ההצמדה לרבות העלאות שכר שנתיות של כ-5.8% כל שנה. לכן גם הסכם זה ייושם. עוד נציין כי תנאי ההסכם קיימים ומתמלאים בכל המערכת הבנקאית ואין סיבה שהבינלאומי יהיה חריג. אנו נמצאים בתקופה כלכלית קשה שמחייבת התייעלות, כפי שנעשה בכל המערכת הבנקאית ואף המשקית, ולצורך כך יש צורך בגמישות הניהולית ובשיפור השרות ללקוחות שמקנה ההסכם".

מועד המנהלים נמסר כי "הנהלת הבנק החילה באופן חד צדדי את ההסכם שנחתם בבל"ל , מבלי להתאים הסכם זה להסדרים הנהוגים בבנק הבינלאומי ובבנק פאג"י ולהסכמים שנחתמו אצלנו בעבר, שעל חלקם טרם יבשה הדיו".

"ההנהלה ניהלה איתנו דיונים רק למראית עין ובחוסר תום לב, והחילה את ההסכם באופן מפתיע במהלך הדיונים למרות שטענה קודם לכן שתנהל איתנו מו"מ והנושאים בהסכם זה יקבעו רק על שולחן המו"מ. ההשלכות העיקריות של החלת ההסכם באופן חד צדדי וללא מו"מ, הן פגיעה במעמדם של המנהלים, ניודם שלא ע"פ הכללים הנהוגים בהסכמי העבודה הקיימים בבנק הבינלאומי ופגיעה בדרגתם ובקידומם העתידי. ההסתדרות וארגון המנהלים עומדים על קיום ההצמדה בבנק הבינלאומי ובבנק פאג"י לתנאי העבודה והשכר בבל"ל, אולם זאת תוך התאמה לתנאי העבודה והשכר המיוחדים החלים בבנק הבינלאומי ובפאג"י. מתקבל הרושם שעניינה של הנהלת הבנק הוא למעשה שבירת הכח הארגוני בבנק ופגיעה בתנאי העבודה של המנהלים ומוה"ח.ברצוננו להדגיש כי הסכסוך אינו נסוב על דרישות כספיות".

צרו איתנו קשר *5988