אמת מיחשוב: חצי מיליארד ש' הכנסות; 90% זינוק ברווח

ההכנסות ב-2011 הגיעו לכ-496 מיליון שקל ■ הרווח הנקי הסתכם ב-2011 בכ-19.4 מיליון שקל

חברת א.מ.ת מיחשוב , ספקית מובילה של פתרונות תשתיות מיחשוב בתחומי התוכנה והחומרה והטמעה של מערכות מחשוב מורכבות, מדווחת היום (ב') על המשך צמיחה חדה בתוצאותיה בשנת 2011 וברבעון הרביעי של השנה.

הכנסותיה של א.מ.ת מיחשוב ב-2011 הסתכמו בכ-496 מיליון שקל, גידול של 26.1% בהשוואה להכנסות של כ-393.2 מיליון שקל ב-2010. הזינוק החד בהכנסות החברה נובע מאיחודה המלא של חברת דורקום מחשבים החל מחודש יולי 2010, מהמשך שיפור בתמהיל המוצרים והשירותים שמספקת החברה ללקוחותיה, מגידול בפעילויות חדשות ומגידול אורגני בפעילות החברה.

בכך ממשיכה א.מ.ת מיחשוב את מגמת הצמיחה המהירה של השנים האחרונות, ומציגה גידול של כ-80% במכירות בהשוואה לרמת המכירות של החברה ב-2009.

הרווח הנקי הסתכם ב-2011 בכ-19.4 מיליון שקל, כ-3.9% מסך ההכנסות, זינוק של 90% בהשוואה לרווח נקי של כ-10.2 מיליון שקל, כ-2.6% מסך ההכנסות, ב-2010. זאת למרות סך הוצאות מימון נטו של כ-4 מיליון שקל הגבוה פי שניים מאלו בתקופה המקבילה ב-2010, בעיקר בגין מניות קרן מעיין וונצ'רס, המוחזקות בידי החברה.

ברבעון הרביעי של 2011 הסתכמו הכנסות החברה בכ-144.7 מיליון שקל, גידול של 9.9% בהשוואה להכנסות של כ-131.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם הרווח הנקי בכ-7.2 מיליון שקל, גידול של כ-6% בהשוואה לרווח נקי של כ-6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2011 הושפע גם מהוצאות מס בגין שינויי חקיקה בסך הקרוב למיליון שקל.

הרווח הגולמי זינק ב-2011 בכ-43% והסתכם בכ-101.3 מיליון שקל, המהווים כ-20.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-70.7 מיליון שקל ב-2010, אז הוא היווה כ-18% מסך הכנסות החברה.

הרווח התפעולי ב-2011 הסתכם בכ-32.1 מיליון שקל, כ-6.5% מסך ההכנסות, גידול של 110% בהשוואה לרווח תפעולי של כ-15.2 מיליון שקל ב-2010, אז הוא היווה כ-3.9% מסך ההכנסות של החברה.

תזרים המזומנים של החברה ב-2011 גדל לכ-43.3 מיליון שקל בהשוואה לכ-18.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2010.

ההון העצמי של א.מ.ת מיחשוב הסתכם נכון ל-31 בדצמבר 2011 בכ-157.7 מיליון שקל ומהווה כ-52.3% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמי של כ-149.3 מיליון שקל נכון ל-31 בדצמבר 2010, אז הוא היווה כ-47.9% מסך המאזן.

בנובמבר 2011 החליט דירקטוריון החברה על אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד שנתי, החל מהדוחות הכספיים של 2012, בשיעור של כ-33%-50% מהרווח השנתי. ברבעון הרביעי של 2011 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-10.1 מיליון שקל, מתוך יתרת הרווחים הראויים לחלוקה בהיקף של 106 מיליון שקל.

יואב וינברג, מנכ"ל א.מ.ת מיחשוב, ציין כי "אנחנו מרוצים מאוד מהמשך מגמת הצמיחה החדה בהכנסות וברווחיות החברה בהתאם לתוכנית העסקית. א.מ.ת מיחשוב נהנתה ב-2011 מהשלמת התהליך המוצלח של מיזוג והטמעת פעילות חברת דורקום, לצד כניסה אסטרטגית לתחומים חדשים בעולמות אורקל, ביצוע פרויקטים חדשים בעולמות IBM, חדירה לתחום התעשיות הביטחוניות וללקוחות היצרנים וגידול בפעילות תחום אבטחת המידע ובהיקפי הפרויקטים בהם מטפלת החברה הבת ספיידר".

צרו איתנו קשר *5988