קיפאון ברווחי הבינלאומי: 485 מ' ש'; 4.9 מ' ש' לברבר-צדיק

רווחי הבנק ב-2010 הסתכמו ב-482 מיליון שקל ■ המנכ"ל ברבר-צדיק: "ניכרות בתוצאות 2011 השפעות המשבר הקשה בשווקי ההון בעולם שבאו לידי ביטוי בתוצאות הבנק בעיקר ברבעון השלישי"

קיפאון ברווחי הבינלאומי בשנת 2011. הבנק דיווח היום על רווח של 485 מיליון שקל, עלייה של 0.6% בהשוואה לשנת 2010. הרווח משקף תשואה על ההון של 8.6%. הבינלאומי נהנה מהפחתת מס בסך 47 מיליון שקל כתוצאה מביטול הירידה במס חברות לאור מסקנות ועדת טרכטנברג. ללא הטבת המס היה הרווח של הבנק יורד ב-5%.

יו"ר הבנק, ז'אק אלעד, יסיים תפקידו בתקופה הקרובה, ומחליפו יהיה רוני חזקיהו, לשעבר המפקח על הבנקים. מנכ"ל הבנק היא סמדר ברבר צדיק, שאמרה בהתייחסה לדוח, כי "הבינלאומי בדרכו למעלה; הון הליבה הגבוה יאפשר לנו להמשיך לצמוח באשראי. יש שיפור ברווח המימוני בפעילות הליבה הבנקאית, מול הלקוחות, ולא מרווחי הון או מימוש אג*ח, זאת לצד ריסון בהוצאות. אמנם בתוצאות ניכרת השפעת המשבר בשוקי ההון בעולם, אך רמת הסיכון בבנק נאותה, וזה מאפשר למשקיעים חשיבה לטווח ארוך".

ההון העצמי הגיע ל-5.9 מיליארד שקל כאשר, והלימות הון הליבה עמדה בסוף 2011 על 8.48%, הגבוהה ביותר במערכת הבנקאית. הבנק נדרש להגיע ל-9% עד 2015, יעד שיוכל להגיע אליו בקלות, מאחר שעליו להוסיף להון עוד כ-500 מיליון שקל, סכום דומה לרווח השנתי שלו. "לאחר שנראה את תוצאות הרבעון הראשון, ונסיים את תכנון ההון, נשקול את הפנייה למפקח על הבנקים כדי שיאשר לנו לחלק דיבידנד", אמרה ברבר צדיק.

הרווח המימוני של הבנק עמד על 2.2 מיליארד שקל, ירידה של 1.1%. בנטרול שינויים חשבונאיים והשפעת התאמות מכשירים נגזרים עלה הרווח המימוני ב-5.3%. הבינלאומי ממשיך להציג הוצאות נמוכות מאוד להפסדי אשראי, שיעור של 0.14% - הנמוך במערכת הבנקאית. היקף ההפרשות לחובות מסופקים עמד על 93 מיליון שקל, בהשוואה ל-115 מיליון שקל בשנת 2010.

"יש לנו תיק אשראי באמת איכותי, עם רמת סיכון נמוכה", אמרה ברבר צדיק. "לבינלאומי ההפרשות הנמוכות ביותר מכל הבנקים האחרים. אנחנו פועלים מתוך שמרנות, ולאורך שנים שומרים על עדיפות מול המערכת".

הוצאות הבנק עמדו על 2.8 מיליארד שקל, עלייה של 1.1%, שמורכבת מירידה של 10% בהוצאות המחשב עקב סיום פרויקט שילוב מערכות המחשוב של בנק אוצר החייל, ומעלייה של 5% בהוצאות השכר. חלק מהעלייה נבע מהפסדי שוק ההון, שחייבו את הבנק להגדיל בהתאמה את העתודה לפיצויים.

יצויין כי תנאי השכר של עובדי הבינלאומי צמודים לתנאי עובדי בנק לאומי.

"אנחנו חושבים יעילות כל הזמן", אמרה ברבר צדיק. "כקבוצה בנקאית מתאפשר לנו ניצול יתרונות לגודל. סיום הסבת המחשב תורם לירידה בהוצאות כ-80 מיליון שקל בשנה". עם זאת יחס היעילות של הבנק (הוצאות תפעוליות לחלק להכנסות) עמד על 79%, הרעה בהשוואה ל-75% בשנה קודמת.

האשראי לציבור בבנק עמד על 65 מיליארד שקל, עלייה של 2.4% בעיקר באשראי קמעוני. האשראי העסקי והמסחרי בבנק ירד ב-2%, כאשר בבנקאות העסקית ירד האשראי ב-8%, ובבנקאות מסחרית, כלומר סקטור המידל-מרקט, עלה האשראי ב-11%.

צרו איתנו קשר *5988