נדחתה עתירה לבטל זכיית עמותות במכרזים ל-196 דירות בעכו

האגודה לזכויות האזרח טענה כי שיווק הפרויקט נעשה ליהודים דתיים מהציבור הדתי-לאומי בלבד, ולכן מדובר במכרז מפלה ■ השופט: לא ניתן לקבוע כי נפל בהליך פגם

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון שפירא, דחה את העתירה של האגודה לזכויות האזרח כנגד מינהל מקרקעי ישראל, העמותה לבניית שכונה דתית-עכו והעמותה לפיתוח עכו ובנייניה, לבטל את זכייתן של האחרונות במכרז לבנייה ושיווק 196 יחידות דיור בעכו.

כזכור, האגודה לזכויות האזרח טענה כי שיווק הפרויקט נעשה ליהודים דתיים מהציבור הדתי-לאומי בלבד, ולכן מדובר במכרז מפלה.

מדובר במכרז לבניית 153 יחידות דיור לבנייה צמודת קרקע בשכונת האגרוף בצפון העיר, בו זכתה "העמותה לבניית שכונה דתית-עכו"; ובמכרז לבניית 43 יחידות דיור, בו זכתה העמותה לפיתוח עכו ובניינה.

השופט קבע כי מדובר בעתירה תיאורטית אקדמית הנשענת על הנחות והשערות שאין בהן כדי להביא לביטול המכרז, שהוגשה בשיהוי רב הפוגע באינטרסים של חברי העמותות, וכי לא ניתן לקבוע כי נפל בהליך או בתוצאותיו פגם המצדיק התערבות על דרך ביטול המכרז או ביטול זכייתן של העמותות בו.

יחד עם זאת, השופט הדגיש כי אין בדחיית העתירה כדי לפטור את מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון מחובתם לפקח על פעולת העמותות, באופן שיבטיח מניעתאפליה או פגיעה בזכויות של מכל מי שיבקש להצטרף אליהן במסגרת מיזם הדיור, הכול כפי שנקבע בתנאי המכרז.

בפסק הדין נכתב כי הליך הקצאת הקרקע התבצע בדרך של מכרז פומבי שוויוני פתוח לכל, וכי לא הייתה כל מניעה כי גם עמותות המייצגות קבוצות דיירים ממגזרי אוכלוסיה אחרים או קבוצות דיירים בעלי מאפיינים אחרים ישתתפו בו.

העמותות שזכו היו גם היחידות שהגישו הצעותיהן למכרז. על כן לא ניתן לקבל את העתירה לביטולו וההכרזה עליהן כזוכות, שכן העותרות לא הצביעו על כל פגם המצדיק התערבות בדרך ניהול המכרז, בהוראותיו או בהחלטה על זכייתן של העמותות.

עוד קבע השופט כי העותרות אף לא הביאו כל ראיה לתמיכה בטענותיהן כי העמותות נהגו באופן הנוגד את תקנון העמותה שצורף למכרז או את ההוראה במכרז האוסרת על אפליה בשיווק הדירות.

בנוסף, השופט התייחס גם לעיתוי הגשת העתירה ואמר כי יש לקבל את טענת המשיבים בעניין השיהוי שבו הוגשה העתירה, שיש בו משום פגיעה באינטרסים ראויים של רוכשי הדירות החברים בעמותות, שכן החוזה עמן כבר נחתם, והן כבר החלו בהכנות לקיומו ושילמו למינהל בגין המגרשים.

החברים בעמותות כבר החלו בגיוס הכספים הדרושים לשם התשלום בגין המגרשים, שכר-טרחת עורכי דין והמסים שיש לשלם בגין העסקאות. יש להניח כי גיוס הכספים הדרושים מצד החברים רוכשי הדירות דרש נקיטת אמצעים של מכירת דירות קודמות, לקיחת הלוואות והתחייבות למשכנתא וכדומה.

בעקבות דחיית העתירה אמר היום (ב') עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, שייצג את העותרים: "הפרויקט מוקם על קרקע ציבורית ואמור לשרת את כלל הציבור, אך הוא שווק ופורסם כפרויקט ליהודים דתיים בלבד, בניגוד לתנאי האוסר על אפליה בשיווק הדירות. כל אדם שראה את הפרסום הבין ממנו כי תנאי הקבלה מבוססים על לאום ודת.

"החוק הישראלי, בעקבות החוק האמריקני, הכיר בכך שדי בפרסום מפלה כדי להוכיח אפליה, שכן לא סביר שאדם יסתכן בדחייה משפילה או ילך לגור במקום שבו מסומן לו שאינו רצוי. לצערי בית המשפט לא קיבל את טענתנו שהשיווק המפלה במקרה זה מצדיק את ביטול המכרז".

העמותה לבניית שכונה דתית-עכו יוצגה בידי עורכי הדין יצחק קריטנשטיין ודנה אשל.

צרו איתנו קשר *5988