תשלום ראשון לדי-פארם מהשותפה בסין על תרופת האפילפסיה

NHWA, השותפה, גם נושאת בכל העלויות הכרוכות בהמשך הפיתוח והייצור לצורך רישומה והפצתה של התרופה בסין

די-פארם, המפתחת טיפול חדשני במחלות של מערכת העצבים המרכזית (CNS), מדווחת על קבלת תשלום ראשון בגין פיתוח של תרופת ה-DP-VPA, כפי שנקבע בהסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי שנחתם ב-2011 עם חברת Jiangsu Nhwa Pharmaceutical (NHWA), אחת מחברות התרופות המובילות בסין. התשלומים המצטברים של אבני הדרך בכל שלבי הפיתוח (לרבות התשלום הנוכחי) מגיע ל -2.4 מיליון דולר.

די-פארם העניקה, במאי 2011, רישיון בלעדי לחברת NHWA, שהינה מן המובילות בסין בתחום הטיפול במחלות של מערכת העצבים, לצורך פיתוח והמסחור של תרופת ה-DP-VPA לטיפול בחולי אפילפסיה בסין, הונג קונג ומקאו. ה-DP-VPA נמצא בשלב קליני שני (PhaseII) באינדיקציה של אפילפסיה.

חברת הפארמה NHWA התחייבה לשאת בכל העלויות הכרוכות בהמשך הפיתוח הקליני של התרופה לאינדיקציה של אפילפסיה בסין, במקביל לרישומה והפצתה בסין. NHWA אף התחייבה לפיתוח התרופה בהתאם לסטנדרטים המקובלים על ה-FDA האמריקני. במקביל, לדי-פארם נשמרות מלוא הזכויות לשימוש בכל האינפורמציה והנתונים הקליניים שייאספו במסגרת הניסויים שתבצע NHWA לצורך פיתוח ורישום עתידי של התרופה מחוץ לסין.

נוסף על התשלומים בגין אבני דרך והגשמת יעדים הקשורים במחקר ופיתוח של התרופה, די פארם תקבל 5% תמלוגים ממכירות של DP-VPA בסין, בכפוף להשגת יעד מכירות הקבוע בהסכם וכן החל ממועד תחילת מכירות ה-DP- VPA ע"י NHWA בסין הונג קונג ומקאו ולמשך 10 שנים, די-פארם תהיה זכאית, מידי שנה, לתמלוגים בשיעור של 5% מההפרש בין סך המכירות השנתיות בפועל לבין סך המכירות הצפוי לאותה שנה הקבוע בהסכם. במקביל, די פארם גם תשלם ל-Nhwa 0.1% ממכירות של DP-VPA מחוץ לסין.

צרו איתנו קשר *5988